Kaldapiäskestel on suured plaanid

Uuel mittetulundusühingul seisab lähiajal ees registrisse kandmine. Sisuliselt tähendab MTÜ Kaldapiäskesed kümnekonna Peipsi järve ääres asuva omaaegse Ranna valla külade seltsi. Asutamiskoosolek on peetud, põhikiri koostatud ning põhimõttelised plaanidki paika pandud.

Vastlapidu tuleb ilmast olenemata

Senise seltsingu SäRaPi, millega olid ühendatud naaberkülad Sääritsa, Raatvere ja Piibumäe, tegemistest on ümbruskonnas juba päris palju kuulda olnud. Küll sealsete eriteemaliste külapäevade korraldamisest, küll mitmesugustest ettevõtmistest rannarahva traditsioonide elustamise ja kohaliku Kodavere murde säilitamise nimel jms. Kõige selle hing ja peamine käimalükkaja on olnud seltsigu eestseisja Eevi Treial, kes on läbi teinud ka üle-eestilised külaliidrite koolitused ja jaganud omakorda teadmisi ka teistele ümberkaudsetele külaliikumise aktivistidele. Seepärast oli üsna loomulik, et Eevi Treialile on usaldatud ka uue ühingu eestvedamine.

Esimene suurem ühisettevõtmine, mis siinseid kunagisse Ranna valda kuuluvaid külasid Kallaste piirist kuni Kasepää valla piirini peaks haarama, ongi vastlapäevapidu Sääritsal 8. veebruaril. Eevi Treiali sõnul korraldajad võimalike ilmavempude pärast eriti pead ei valuta. “Kui ka liugu lasta ei saa, siis pidu peame ikka,” lubab ta.

Külapäev Rannas, murdepäev Kodaveres

Erinevatest nimevariantidest, mis varem välja oli pakutud, jäi lõpuks peale Kaldapiäskesed. See kõneleb nii Kodavere murdest kui ka pääsukestest, kes on rannaküladele iseloomulikud linnud. “Ainult et seda nime on seni pidanud igal pool tähthaaval ütlema,” kinnitavad Eevi kogemused.

Eelolevaks suveks on külade seltsil MTÜ Kaldapiäskesed kavas kaks suuremat ettevõtmist. 27. juulil peetakse Lümatis ehk praeguse nimega Rannas külapäev. 13. augustiks on aga plaanitud murdepäev Kodaveres. Rannas asuva rahvamaja teisele korrusele üritatakse aga luua käsitöötuba, kus oleks võimalik ka kangakudumise kursusi korraldama hakata. Plaanitu teoks saamine oleneb muidugi sellest, kuidas õnnestub saada projektirahasid.

Kevadepoole tullakse ilmselt kokku väiksema seltskonnaga, et meenutada vana aja kombeid, mis seotud kevadiste rahvakalendri tähtpäevadega.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus