Kalastuskaarti saab taotleda neljal erineval moel

Kalastuskaartide taotlusi saab esitada neljal erineval moel, mis pannakse taotluste laekumise ajalisse järjekorda. Saavad need, kes mahuvad vastava veekogu limiidi sisse. Taotleda saab: a) elektrooniliselt läbi kalanduse infosüsteemi, b) meili teel, millele on lisatud digitaalselt allkirjastatud taotlus, c)kirja teel ja d) füüsiliselt kohapeal.

Taotlusi esitatakse elektrooniliselt juba neljas aasta! Taotlejate arv kujuneb, kui kõik erineval viisil esitatud taotlused on järjestatud. Keskkonnaamet tegi oma pressiteadetes ja mitmetes meediaväljaannetes varasematest aastatest tõhusamat eeltööd, et teavitada üldsust nendest võimalustest. Alati on aga kodanikke, kes ei ole asjadega lõpuni kursis, ja sinna ei saa midagi parata.

Kõik küsimused, mis tulevad lubade taotlemise korra, kalanduse infosüsteemi ja selle arenduse kohta, palume edastada keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonda, mis on selle valdkonna eest vastutav. Keskkonnaamet täidab Kalapüügiseadusest tulenevaid kohustusi kalastuskaartide väljastamisel ja püügiandmete kogumisel ehk teeb seda vastavalt seadusandja soovile. 

JAANUS TUUSTI, Keskkonnaameti peaspetsialist

blog comments powered by Disqus