Kalapüügiõiguse eest saab maksta mobiiliga

Mobiiltelefoni kaudu maksmise võimalus jõustuks seaduse muudatuse järgi järgmise aasta 1. juulist, teatas keskkonnaministeerium. See annab harrastuspüügiõiguse neis piirkondades ja nende püügivahenditega, mille kohta ei ole keskkonnaministri määrusega kehtestatud täiendavaid püügikitsendusi.
Muudatus lihtsustab veelgi harrastuspüügiõiguse saamise võimalusi. Praegu tuleb neis piirkondades, kus kalastuskaart pole nõutav, ette näidata panga maksekorraldus ja püügil peab kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument.

Püügikitsendustega juhtudel aga on ka edaspidi nõutav kalastuskaart, mida jätkuvalt väljastavad maakondlikud keskkonnateenistused. Seaduse muudatusega täpsustatakse ka kalastuskaardi taotlemise korda. Et kalastuskaarte väljastatakse taotluste esitamise ajalises järjekorras, siis on vajalik, et taotluste esitamise algusaeg oleks konkreetne ja üheselt mõistetav. Seaduse muudatus näeb ette, et järgnevatel aastatel võetakse kalastuskaardi taotlusi vastu alates detsembrikuu esimesest tööpäevast ja taotlusi jõevähipüügiks püügiaasta juulikuu
esimesest tööpäevast. Kalastuskaarti ei anta neile, kes on keskkonnateenistusele jätnud püügiandmed esitamata.

Tugevdamaks kontrolli kutselisel kalapüügil ebaseadusliku kalapüügi üle, näeb seaduse muudatus ette, et väljapoole Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni alla jäävat vee-ala kehtivad Eesti ettevõtetele samad nõuded ka juhul, kui nad püüavad kala laevaga, mis ei kanna Eesti lippu. Praegu saab ebaseadusliku kalapüügi eest vastutusele võtta üksnes neid Eestis registreeritud ettevõtjaid, kes püüavad kala Eesti lipu all sõitva laevaga.

Kalapüügiseaduse muutmise eelnõu läheb aruteluks riigikokku. Muudatused jõustuvad 10 päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus