Kalandusjuhid valmistuvad järjekordseks läbirääkimiste vooruks Venemaa esindajatega

Kalandusläbirääkimistel osalevad Eesti Vabariigi esindajad arutasid möödunud nädalal Narvas, millistest seisukohadest lähtuda kohtumisel Venemaa delegatsiooniga ja lepinguprotokolli allakirjutamisel. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Enno Kobakene ütles kommentaaris, et missuguste ettepanekutega läbirääkimistel osaletakse, seda otsustavad delegatsiooni liikmed teadlastelt saadud info põhjal kalavarude hetkeseisust lähtudes.

“Kahetsusega peab ütlema, et olukord pole kuigi meeldiv, sest tänavune väljapüük Peipsist on möödunud aastaga võrreldes tunduvalt väiksem. Koha on neli korda vähem välja püütud, kui püüti mullu esimeses kvartalis. Kindlasti tuleb läbirääkimistel arutlusele ka koha alammõõt,” märkis Kobakene.

Tema sõnul tuleb läbirääkimistel arutlusele ka teise poolaasta püügireziim. ?Kui võtta arvesse, et meile eraldatud kvoodist on võrdlemisi vähe välja püütud, siis ei tuleks erilisi piiranguid selle aasta teiseks pooleks ette näha ja võib arvata, et saame vabamalt püüda kui eelmisel aastal,? märkis keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist.

?Kohtumisel Venemaa esindusega ja kokkuleppe sõlmimisel peab Eesti esindus arvestama ka kalurite ettepanekute ja arvamustega, kes praktikutena kalandusprobleeme hästi tunnevad,? ütles Eesti delegatsiooni liige, Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus