Kala viis Tartusse leedu akvarellistide näituse

Jõgeva inimesed käivad tihti Tartus kultuuri tarbimas, sest seal on seda lihtsalt rohkem. Jõgeval leidub aga neidki, kes hoolitsevad selle eest, et tartlaste kultuuriline “toidulaud” veelgi rikkalikum oleks. Siinne akvarelligalerii Kala avas näiteks kaks nädalat tagasi Vanemuise kontserdimajas näituse “Leedu akvarellikillud”.

Jõgeva akvarelligalerii Kala on teinud aastaid tänuväärset tööd akvarellitehnika tutvustamisel. Tänavuse aasta otsustas Kala omanik Gennadi Lapin pühendada leedu akvarellistide loomingu rahva ette toomisele. Jõgeva publik on sel aastal linnaraamatukogus näha saanud nii leedu autorite isikunäitusi (neid on olnud juba kolm) kui ka ülevaatenäitust “Leedu akvarellisuvi”, millel osales kakskümmend Leedus tegutsevat akvarellisti. Kaks nädalat tagasi sai sama ülevaatenäitus pisut täiendatud kujul ja nime “Leedu akvarellikillud” all üles Tartusse Vanemuise kontserdimajja. Seal on ekspositsioonipinda nii esimese kui ka teise korruse fuajees ning kahekümne viie autori suureformaadilised tööd (igaühelt üks) täidavad selle kenasti ära.

Näitusekomplekti sai Gennadi Lapinil kokku umbes aastase töö tulemusena. Tal on leedu akvarellistide hulgas päris palju tuttavaid. Nende vahendusel jõudis sõnum Jõgeval ja Tartus toimuvatest näitustest ka nende kunstnikeni, keda Lapin isiklikult ei tunne. Näitusetööd jõudsid siia eri kanaleid pidi: kes tõi oma loomingu ise kohale, kes saatis posti teel. Jõgeval said tööd ühtse vormistuse.

Kui Jõgeva näituse avamisel (see toimus ööraamatukogu ajal) oli kohal vaid üks leedu autor, Bangutis Prapuolenis Kaunasest, siis Tartu näitusele saabusid Jurga Sidabriene Vilniusest ja Alvydas Stauskas Dusetosest. Koos nendega saabus veel kaks näitusetööd, mis siis hetk enne näituse avamist kiiresti raamitud ja üles riputatud said.

Olulised tegijad

“Väga hea ja ilus näitusekomplekt on kokku saanud ja ekspositsiooniruumid on soliidsed,” kiitis Jurga Sidabriene. “Tunnen kõiki siin esindatud autoreid isiklikult ja võin öelda, et nad on leedu akvarellis olulised tegijad. Mulle meeldib väga see, et esindatud pole üksnes pealinn Vilnius, vaid ka teised Leedu paigad, kus akvarelliga tegeldakse. Tore on ka see, et nii paljud inimesed seda näitust näevad: siin toimub selle aja sees kindlasti palju kontserte.”

Enda näitusetöö “Looduse peegeldus” kohta ütles Jurga, et see on maalitud ühes kunstilaagris.

“Olime seal koos Egle Lipeikaitega. Tema siinsel näitusel oleval tööl ongi sama motiiv, mis mul, ent temal on see kujutatud hommikuses, mul õhtuses valguses,” sõnas Jurga Sidabriene, kelle nimi ja stiil peaksid olema Jõgeva publikule tuttavad: kaks aastat tagasi oli tal Jõgeval isikunäitus ning tema tööd on olnud väljas ka mitmel temaatilisel ühisnäitusel. Igapäevast leiba teenib ta ühes Vilniuse kõrgkoolis tulevasi pedagooge õpetades.

“Mul on Gennadi Lapinile edasi anda soojad tervitused oma tudengitelt,” ütles Jurga Sidabriene. “Gennadi käis möödunud aastal Vilniuses üht meistriklassi läbi viimas ja minu tudengid meenutavad teda tänini kui “meistrit Eestist”, kelle õpetustest neile palju kasu oli.”

Kunstnike linn

Alvydas Stauskas elab väikelinnas Dusetoses, mis paikneb üsna Leedu-Läti piiri lähedal. Ta juhib sealse kultuurikeskuse galeriid.

“Meie kolme tuhande elanikuga linnas toimetab kakskümmend kunstnikku. Tänu sellele on Dusetoses päris hoogne kunstielu. Üks meie omapära on see, et meil toimub igal aastal hobuseid kujutavate taieste näitus. See on seotud sellega, et Dusetoses toimuvad igal aastal talvised traavivõistlused koos sellele alale pühendatud pidustustega,” ütles Alvydas Stauskas.

Ta ise on Dusetosest pärit ja kolis sinna pärast Vilniuse kunstiakadeemia lõpetamist tagasi. Et sealkandis on väga ilus loodus (ainuüksi järvi on seal 300 ringis!), on ka paljud mujalt pärit kunstnikud endale sinna ateljee soetanud.

“Mina maalingi põhiliselt maastikke ja ikka natuurist. Peale akvarelli viljelen õlimaalitehnikat ja tegelen fotograafiaga, aga akvarell on siiski mu n-ö esimene armastus,” ütles Alvydas Stauskas.

Ta avaldas heameelt selle üle, et eesti ja leedu akvarellistide vahel tore suhtlus on tekkinud ning et Gennadi Lapini näol on olemas entusiast, kes suhteid hoiab.

Gennadi Lapin ütles näituse avamisel välja, et soovib samasuguseid suhteid, nagu tal leedulastega tekkinud on, sisse seada ka läti akvarellistidega. Loodetavasti jõuab see sõnum ka läti akvarellistide kõrvu, sest Jurga Sidabriene ja Alvydas Stauskas ei tulnud Tartusse kahekesi, vaid nendega koos võtsid teekonna tarkuse linna ette leedu kunstisõbrad Neringa Urbonavičiene ja Daiva Gerbutavičiene ning lätlannad Jolanta Abele ja Sandra Pallo. Jolanta on kunstnik, Sandra kõrgkooliõppejõud, kes aeg-ajalt Jolanta juures maalimas käib.

“Kui noored vaimustuvad igasugustest uutest tehnikatest ja multimeediavahenditest, siis akvarell on klassika, mille elushoidmist tuleb igal viisil toetada,” kinnitasid Jolanta ja Sandra.

Näitus “Leedu akvarellikillud” jääb Vanemuise kontserdimajas avatuks 31. oktoobrini. Galerii Kala jaoks pole see esimene selles paigas korraldatud näitus. Kevadel sai seal Kala vahendusel näha eesti akvarellistide ühisnäitust.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus