Kaks valda rahastavad ühist jalgteeprojekti

Põltsamaa vallavolikogu nõustus eraldama valla 2015. aasta eelarve reservfondist 9240 eurot Pisisaare-Pajusi-Põltsamaa jalgtee projekteerimiseks.

Põltsamaa vallavolikogu istungil tutvustas vallavanem Toivo Tõnson kavatsust koostada koos Põltsamaa naabervalla Pajusiga ühine projekt jalgtee rajamiseks, mis saaks alguse Pajusi valla suurimast keskusest Pisisaarest ja jõuaks läbi Põltsamaa valla territooriumi Põltsamaa linna piirini. 

Projekteerija leitud

Tõnsoni sõnul on nii Jõgevamaal tervikuna kui ka Põltsamaa piirkonnas arutletud selle üle, milliseid projekte esitada piirkonna konkurentsivõime tugedamise programmi, mis peaksid saama rahastatud käesoleval Euroliidu rahastusperioodil. Põltsamaa valla naaberomavalitsus Pajusi vald on sellesse programmi esitanud projekti Pisisaare-Pajusi-Põltsamaa jalgtee.

Pajusi ja Põltsamaa vald viisid koostöös läbi hanke, millega otsiti kavandatavale jalgteele projekteerijat. Nüüdseks on projekteerija leitud. Hanke võitis Palmpro OÜ. Projekteerija tehtud hinnapakkumiseks on 17 100 eurot koos käibemaksuga.

Kavandatavast jalgteest väiksem osa jääks Põltsamaa valla territooriumile ning Põltsamaa valla poolseks summaks jalgtee projekteerimisel kujuneks 7700 eurot, millele lisandub käibemaks. Nii kujuneb projekteerimise maksumuseks Põltsamaa vallale 9240 eurot. Põltsamaa vallavanem palus vallavolikogult luba lepingu sõlmimiseks projekteerimisfirmaga, et Pisisaare-Pajusi-Põltsamaa jalgtee projekti tegemiseks leping sõlmida. 

Otsitakse rahastamisvõimalusi

Esialgu see projekt kohe käiku ei lähe, vaid jääb ootama n-ö paremaid aegu ehk hetke, mil leitakse jalgtee rajamise rahastamiseks soodne võimalus. Vallavanem kinnitas, et selle projekti koostamiseks tuleb teha tõsiselt eeltööd, et saada kokkuleppele maaomanikega. Suures osas kulgeks plaanitav jalgtee Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluval maal, osalt riigimaanteele kuuluval teemaal, lisaks eraomanike maadel.

Põltsamaa vallavolikogu liiget Väino Treimanni huvitas, kas projekteerimise tingimustes määratakse ära ka teekatte materjal. Tõnsoni sõnul peab see projektis kajastuma.  Treimanni sõnul rajati Mustvee kanti jalgtee, mille kate tehti  purustatud asfaldist. Paraku pole sellisel teel võimalik sõita jalgratta ega rulaga. 

Jalgteed vajaksid teisedki keskused

Pisisaarest Põltsamaani plaanitavale jalgteele tuleb  kahekihiline asfaltkate. Erkki Keldo küsis vallavanemalt, kas taolisi jalgteede projekte võiks koostada ka teiste Põltsamaa linna ümber paiknevate Põltsamaa valla keskuste jaoks, kui need teed kulgeksid Põltsamaa linna. Toivo Tõnsoni sõnul pole piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi raames selliseid projekte koostada võimalik, sest Jõgeva maakonnale eraldatakse selle programmi raames kaheksa miljonit eurot ja maakonnas on välja selgitatud objektid, mis selle summa sisse mahuvad.

Taotlused piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmile on esitatud maakonna kõigist kolmest piirkonnast. Põltsamaa linnas on selleks objektiks Suur sild, Põltsamaa vallas Kamari veesuusakeskuse arendamine ning Pajusi valla ja Põltsamaa valla ühisprojektina Pisisaare-Pajusi-Põltsamaa jalgtee rajamine. Puurmani vald taotleb 250 000 eurot sealse mõisakompleksi arendamiseks. Need objektid esitab riigi tasandil läbivaatamiseks ja rahastamiseks Jõgeva maavalitsus.

Samas nõustus vallavanem Erkki Keldo ettepanekuga ja ütles, et niipea, kui avaneb võimalus taotleda raha selliste jalgteede ehitamiseks, mis kulgeksid Põltsama valla keskustest Põltsamaa linna, seda ka kindlasti tehakse.

Jalgtee projekt Pisisaare-Pajusi-Põltsamaa

*Hanke võitis Palmpro OÜ

*Projekt maksab 17 100 eurot koos käibemaksuga

*Põltsamaa valla osalus projektis on  9240 eurot.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus