Kaks teed Sadalast Euroopasse

Sadala rahvas raiub akent Euroopasse”: sealsetel inimestel on praegu võimalik osaleda suisa kahes Euroopa elukestva õppe programmist Grundtvig rahastatavas rahvusvahelises projektis. Ühe eesmärgiks on uurida muusika kasutamise võimalust täiskasvanute koolituses ning levitada sellealast kogemust, teise raames valmib Euroopa Liidu riike tutvustav arvutimäng.

 

Arvutimängu loomiseks käivitatud projektis “E-gam ” lööb Eesti poolt kaasa Sadala Hoolekande Ühing ning projektipartneriteks on neile kümme mittetulundusühingut, euroteavituskeskust, kõrgkooli, noorteühingut ja muud organisatsiooni Itaaliast, Kreekast, Portugalist, Prantsusmaalt, Inglismaalt, Tšehhimaalt, Rumeeniast, Türgist, Lätist ja Leedust. Novembrikuus osalesidki Sadala Hoolekande Ühingu eestvedaja Luule Väin ja projekti Eesti-poolne koordinaator Valdi Reinas projekti avakohtumisel Itaalias Potenza linnas, mis asub 180 km Napolist lõuna pool.

“Potenza projektikohtumine oli väga asjalik,” ütles Valdi Reinas. “Kaks päeva istusime koos ja vaidlesime, milline meie loodav mäng välja peaks nägema.”

Kohtumine ületas uudisekünnise nii kahe kohaliku lehe kui ka Itaalia riigitelevisiooni silmis. Viimase reporter intervjueeris ka Valdit ning nii võiski ta end näha 24. novembri õhtuse uudistesaate viieminutilises lõigus.

Kui arvutimäng ükskord valmib, saab seda mängida nii internetipõhisena kui ka plaadile salvestatult. Mänguga CD-plaate on projektipartneritel kohustus kinkida ümberkaudsetele koolidele ja raamatukogudele.

Valmiva mängu eesmärk on testida mängija teadmisi Euroopa Liidu kohta ning anda talle ka uut infot. Selleks, et animatsioonielementidega mängu siseneda, tuleb näiteks paigutada ELi riigid Euroopa kaardil õigele kohale ja riikides asuvad olulisemad objektid enam-vähem õigesse piirkonda. Järgnevad valikvastustega küsimused. Kui need vastatud saavad, näeb mängija oma punktiskoori ja saab seda teistega võrrelda. Enne mängima asumist saab valida keele, milles küsimused esitatakse. Tõsi, valikusse tulevad vaid 11 projektis osaleva maa riigikeeled, kõigisse Euroopa Liidu keeltesse mängu ei tõlgita.

Et projektipartnereid on tunduvalt vähem kui Euroopa Liidus riike, tuleb kõigil koostada küsimused mitme riigi kohta. Sadala rahvas peab näiteks nuputama välja 30 küsimust Eesti ning niisama palju Soome ja Ungari kohta. Küsimused peaksid puudutama nende maade geograafiat, ajalugu, kultuuri, kombeid jms.

Muinasjutud multikateks

Mäng püütakse valmis saada juba esimese projektiaasta jooksul, teine aasta kulub selle testimisele ja propageerimisele.

“Kui Sadala rahvamajja arvuti ja internetiühenduse saame, siis kavatseme projekti raames eakatele arvuti kasutamist õpetama ning üksiti nende peal uut arvutimängu testima hakata,” ütles Valdi Reinas. “Juba tuleva aasta jaanuaris käivitame aga noortele mõeldud animatsiooniringi, kus hakkame Euroopa Liidu rahvaste muinasjuttude teemalisi animafilme tegema. Juhendama hakkan seda ringi ise: olen üsna mitme projekti raames animatsioonialast koolitust saanud ja nüüd on aeg saadud teadmisi teistele edasi andma hakata.”

Veel kavatseb Sadala Hoolekande Ühing Sadala rahvamajas ELi riikide rahvuspühade puhul teemaõhtuid korraldama hakata.

“Kohapealsete ettevõtmiste osas on projektipartneritele jäetud suhteliselt vabad käed,” ütles Valdi Reinas. “Meie püüamegi võimalikult suure osa projektirahast kohapeale jätta.”

Loomulikult osaletakse siiski ka kõigil kuuel projektikohtumisel, millest ükski ei toimu paraku Eestis. Meile lähim kohtumine tuleb Riias. Sinna üritatakse minna natuke suurema seltskonnaga, teistel kohtumistel käiakse paarikaupa. Reisida saavad mõistagi need, kes olnud aktiivsemad kohalikes tegevustes.

 2014. aasta augustini kestva projekti “E-game” tegevusteks on Sadala Hoolekande Ühingul kasutada 13 500 eurot. Projekt “Music maestro”, kus lööb kaasa Sadala Külade Selts ja mis kestab tuleva aasta augustini, toob sellesse väiksesse paika veelgi suurema summa — 20 000 eurot. Selle projekti raames uurivad Hispaania, Itaalia, Türgi, Poola, Portugali ja Eesti esindajad, kuidas kasutada muusikat täiskasvanute koolituses. Rõhk on muusika kasutamisel keeleõppes, ent näiteks Poolas uuritakse eri rahvaste muusika kasutamise võimalusi kaasaegses tantsus ja muus kehalises liikumises, Norras aga seda, kuidas muusika saab kaasa aidata seadusega pahuksisse sattunute korrektsioonis. Eri riikides omandatud kogemusi on plaanis ühiselt propageerima hakata.

Õpitakse inglise keelt

Sadalas käivitati rahvusvahelise projekti raames inglise keele kursus, mida juhendab Valdi Reinas. Et tegemist on algajate kursusega, keskendutakse lihtsama suhtlussõnavara omandamisele, ent aimu saadakse ka grammatikast. Keele õppimisel võetakse appi tuntud laulud. Kursuslased on enamasti kohalikud, ent paar inimest sõidab kohale ka Tormast ja üks Jõgevalt.

Kohalikud tegevused hõlmavad ka kultuuriõhtuid.

“Pärast seda, kui mõne projektipartneri juures külas käidud, korraldame õhtu, kus räägime, mida nägime, pakume ka selle maa sööki-jooki ning loosime välja reisilt kaasa toodud meeneid,” ütles Valdi Reinas, kes on ka selle projekti Eesti-poolne koordinaator.

Muusikateemalise projekti viiest kohtumisest on kolm teoks saanud. Sadala rahvas võõrustas oma projektipartnereid mai lõpus, mil külalistel oli muu hulgas võimalik osa saada Jõgeval peetud maakonna laulu- ja tantsupeost. See jättis külalistele sügava mulje.

Viimatine kohtumine leidis aset 2.-9. oktoobrini Türgis Vezirköprü maakonnas. Et sealseks partneriks on piirkonna haridusdirektoraat, saadi külaskäigul üsna hea ülevaade sealsetest koolidest, lasteaedadest ja täiskasvanute koolitussüsteemist.

“Türgi hästi toimivad ja hästi varustatud koolid võiksid kogu Euroopale eeskujuks olla,” nentis Valdi Reinas. “Igas sealses maakonnas on ka riiklikult finantseeritud asutus, mis pakub välja igasuguseid kursusi. Ning kui mingi vähemalt 12-liikmeline sõpruskond otsustab, et nad tahavad end mesinduse, jahinduse, käsitöö, võõrkeele või millegi muu alal täiendada, siis on sellel asutusel kohustus neile sellist koolitust võimaldada.”

Kust see raha, mida koolidele ja täiskasvanuhariduseks lahkesti jagatakse, tuleb, sellest projektikohtumisel käinud päris täpselt aru ei saanud. Võib-olla bensiiniaktsiisist. Türgis olla maailma kalleim bensiin: üks liiter maksab umbes kaks eurot. Ning niipea, kui teed jälle autodest umbe kipuvad minema, tõstetakse taas liitrihinda.

Nii et Sadala rahval on praegu huvitavad ajad. Kui projektikohtumistele välisriikidesse pääsevad vaid aktiivsemad, siis kohapealsetest tegevustest saavad osa kõik soovijad.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus