Kaks raamatut Jõgevamaast

Eile Põltsamaal peetud maakonna raamatukogude seminar-nõupidamisel esitleti raamatukogutöötajatele kaht uut raamatut, millest üks puudutab Jõgevamaa spordi- ja teine kultuurielu.

 

Spordiajakirjanik ja –ajaloolane Tiit Lääne on asunud kirja panema maakonna spordiajalugu ning saanud valmis kuueosalisena kavandatud sarja esimese raamatu. See kannab pealkirja “Killamängudelt olümpiaareenile. Jõgevamaa spordi lugu I” ning selles on käsitletud spordisündmusi ja –tegijaid algusaegadest kuni 1920. aastani.

Esimesed teated sporditegemisest Jõgevamaal pärinevad Tiit Lääne sõnul XVIII sajandi algusest. Nii käsitleb koguteose esimene osa küll ligemale kaht sajandit, ent on mahult siiski üsna õhuke, sest materjali pole nii kaugete aegade kohta just palju leida.

“Kirjutades olen tuginenud põhiliselt arhiivides säilinule ja ajakirjanduses avaldatule, aga ka inimeste mälestustele,” ütles Tiit Lääne. “Pildimaterjali olen samuti saanud nii ajalehtedest kui ka inimeste käest. Mõne objekti kohta sai lisatud tänapäevanegi foto.”

Jõgevamaa spordiajaloo koostamise mõte pärineb Tiit Läänelt endalt. Materjaligi on tal selle tarvis üsna palju endal olemas.

“Juba siis, kui noore ajakirjanikuna Jõgeva rajooni ajalehte Punalipp tööle asusin, hakkasin tasapisi Jõgevamaa spordilugu puudutavat materjali koguma,” ütles Tiit Lääne. “Tänu aastaid ja aastakümneid tagasi teenekate spordimeestega tehtud intervjuudele on mul võtta ka sellist materjali, mida arhiividest võtta polekski.”

Jõgevamaa spordi lugu jäädvustava sarja järgmise raamatu, mis käsitleb aastaid 1920-1940, loodab Tiit Lääne valmis saada tuleva aasta lõpuks, kogu sarja ehk 2018. aastaks. Veel loodab ta, et inimesed, kellel järgmiste raamatute kirjutamiseks või juba ilmunud raamatu täiendamiseks põnevat lisamaterjali leidub, temaga ühendust võtavad.

Teine raamatukogutöötajatele esitletud raamat kannab pealkirja “35 mehist lauluaastat” ning see käsitleb Jõgeva meeskoori Mehis 35 aasta pikkust ajalugu. Raamatu on koostanud koori president Heino Ilves ja juhatuse liige Rein Põder ning sellest võib leida nii fakte ja statistikat kui ka emotsionaalseid tagasivaateid koori elu tähtsündmustele. Väike tagasivaade tehakse ka Eesti ja Jõgeva meeskoorilaulu ajaloole.

Kui arvestada seda, mil määral on aeg ja olud Mehise 35 tegutsemisaasta jooksul muutunud, tuleb seda, et meeskoor väikelinna tingimustes ikka veel koos käib, omamoodi imeks nimetada. Raamatut lugedes peaks välja tulema ka see, et kollektiivil on aidanud muutuste tuules alles püsida seesmine organiseeritus: koorile on alati suudetud tegus juhatus valida, kes kõik organisatsioonilised ja materiaalsed küsimused lahendab, nii et dirigendid on saanud muusikale keskenduda. Mehise eestvedajate sihikindlust näitab ka kõnealuse raamatu ilmumine: ega see tavaline ole, et üks väikelinna taidluskollektiiv oma juubeliks raamatuga maha saab.

Kahe raamatu ühiseks nimetajaks on see, et nende ilmumisele panid õla alla ettevõtja Aivar Kokk ja MTÜ Jõgevamaa Äriklubi. Mehise raamatut toetas ka Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp. Trükitud on kumbagi raamatut 300 eksemplari. Spordiraamatut on kirjutajal ja kirjastajal plaanis müügile pakkuda Betti Alveri Muuseumisse ja Vooremaa toimetusse. Mehise mehed tulevad oma raamatuga laiema publiku ette koori juubelipeol, mida peetakse aprillis. Maakonna raamatukogud said aga mõlemad raamatud juba eile kätte, nii et lugejad saavad neid peatselt laenutama hakata.

Kui esitletud raamatute näol on tegemist traditsiooniliste paberraamatutega, siis suure osa eilse seminari ajast kulutasid raamatukogutöötajad hoopis e-raamatute teemaga tegelemiseks. Raamatupoe Krisostomus esindaja tutvustas erinevaid e-lugereid ning e-raamatute omandamise ja lugejatele laenutamise võimalusi.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus