Kaks ministrit täna Jõgevamaal

Rahvastikuminister Urve Palo kohtub Jõgeva maavalitsuses maavanem Aivar Koka, omavalitsusjuhtide ning maavalitsuse haridus- ja kultuuriametnikega. Kohtumisel on päevakorras integratsioon ja lasteaedadega seonduvad küsimused.

Mustvee Gümnaasiumis kohtub rahvastikuminister piirkonna omavalitsusjuhtide ja gümnaasiumide juhtidega. Arutlusele tulevad vene gümnaasiumi probleemid, sealhulgas üleminek eestikeelsele õppekavale. Samuti külastab minister Raja vanausuliste kloostrit.

Voorel tutvub Urve Palo lasteaia ja Jõgevamaa Omavalitsuse Aktiviseerimiskeskusega, kus on päevakorras tööhõivet ja integratsiooni puudutavad küsimused.

Siseminister Jüri Pihl külastab Põltsamaa konstaablijaoskonda ja tugikomandot, Jõgeva politseijaoskonda ja päästeosakonda ning kodakondsus- ja migratsiooniameti esindust. Minister kohtub ka maavanem Aivar Kokaga ning tutvub piirivalve Peipsi piirkonna tööga.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus