Kaks kooli, ühed sihid ja eesmärgid

Kahe kooli õpilaste ühiskontserdiga möödunud neljapäeval Põltsamaa muusikakooli saalis taaselustati üks ammuseid traditsioone, mis vahepealsetel aastatel soiku oli jäänud. Pealegi kuuluvad mõlemad koolid nüüd jälle Tartu regiooni alla ning regioonisisestel konkursside ja ettevõtmistel puututakse omavahel ka rohkem kokku. Vahepeal oli Põltsamaa muusikakool arvatud Järvamaa piirkonda.

Koos on toekam ja huvitavam

Ühiskontserdil Põltsamaa muusikakoolis esinesid mõlema kooli erinevas vanuses õpilased kõikidelt erialadelt. Kava oli väga mitmekesine. Eriti huvipakkuv oli põltsamaalaste kitarriosakonna etteastumine, sest see osakond alustas tööd alles tänavusest aastast. Kaks nädalat enne seda andsid aga Jõgeva muusikakoolis kontserdi Põltsamaa muusikakooli kammerkoor ja saksofoniansambel.

Omavahel on paljud muusikaõppurid aga juba tuttavad puhk- ja keelpillimängijate suvekoolidest, milles igal aastal koos osaletud on. “Eks me laename üksteisele õpetajaid ja õpilasigi,” kinnitavad nii Põltsamaa muusikakooli direktor Anne Kaus kui ka Jõgeva muusikakooli praegune direktori kohusetäitja Kersti Varrak.

Põltsamaa koolis on praegu õpilaste arv Jõgevaga võrreldes suurem. Keelpilliõpetajaid on Põltsamaal mitu ning see osakond ka sedavõrd tugev, et koolil on oma kammerorkester.

Kui kooli kammerorkester möödunud pühapäeval kirikus kontserdi andis, mängis Seitzi viiulikontserdi G-duur I ja II osas solistina Jõgeva tüdruk Anu Siirak, asendades Põltsamaa orkestri haigestunud solisti. Et Anu oli sama pala ette valmistanud mõni aeg tagasi peetud regiooni konkursiks, siis oli tal nüüd võimalus saada ka huvitav kogemus kirikus orkestri saatel mängides.

Anu erialaõpetaja Ene Pedaste on mitu aastat õpetanud paralleelselt mõlemas koolis. Tänavu lõpetab üks tema viiuliõpilane Põltsamaal. Õpetajate vahetust ehk Anne Kausi sõnul “teineteiselt laenamist” on aga olnud ennegi ning ilmselt tuleb ette ka edaspidi. Põltsamaa kooli puhkpilliõpetaja Urmas Mägi on aga koguni Jõgeva muusikakooli vilistlane.

Mõni nädal pereheitmisteni

Praegu on mõlemas koolis käsil kooli lõpetajate kavade ettemängimine ja kuulamine. 15. mail on pereheitmise päev nii Jõgeval kui ka Põltsamaal. Teele saadetakse järjekordsed lennud. Jõgeva koolis on koos lõpuaktusega ka lõpetajate kontsert. Põltsamaal on saanud kombeks lõpetajate kontsert korraldada enne aktusepäeva.

Seekordse lennuga kokku peaks Jõgeva muusikakoolil olema 420 vilistlast, Põltsamaa muusikakoolis aga langema selleaastasesse lendu 500. lõputunnistus ning kooli lõpetajate arv kokku jääma sellest numbrist enamakski.

Tänavuses lõpuklassis on Põltsamaal kokku kolmteist muusikaõppurit: üheksa klaveri, kaks akordioni, üks keel- ja üks puhkpilli erialal. Jõgeva muusikakoolis on lõpetajaid kümme: neli klaveri, kolm akordioni, kaks flöödi ja üks klarneti erialal.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus