Kaks kolmandikku valla tulumaksulaekumistest tuleb riigieelarvest palgasaajate rahast

Kaks kolmandikku tulumaksu laekub Palamuse valla eelarvesse riigi- või omavalitsusasutuses  töötavate vallakodanike palgarahast, ütles Luual peetud valla arengukonverentsil Palamuse vallavolikogu esimees Toomas Tuula.

 

Tema sõnul on neid kodanikke, kes väljastpoolt valla ettevõtteid tulumaksu sisse toovad, rohkem kui neid, kes vallas tegutsevatest ettevõtetest palka saavad.

 

Vaieldamatult on Palamuse valla suurimaks tööandjaks Luua Metsanduskool, mis pole ainult riigieelarveline asutus, vaid teenib ka ise endale palgaraha. Maksu- ja Tolliameti andmetel töötas möödunud aasta keskmisena Luua koolis  63 Palamuse valla elanikku. Paraku on ka teiste ettevõtetega sama lugu – kõik töötajad pole Palamuse valla elanike registris.

 

Palamuse valla eelarve on tänavu võrreldav Luua Metsanduskooli eelarvega, mis on 2 070 000 eurot. Sellest summast 833 000 eurot tuleb valla töötajate töötasult tulumaksu osana ehk 11,4 protsenti tulumaksustamisele kuuluvast brutopalgast. Teine osa ehk 833 500 eurot on tasandusfondi raha, mis samuti tuleb maksumaksjate taskust, kes aga Palamuse valla kodanike registris ei ole. Lisandub 100 900 eurot maamaksu.

 

833 000 eurost tuleb 42 protsenti maksumaksja rahast makstud palkadelt. 58 protsenti tuleb ettevõtjatelt ehk nendelt firmadelt, kes ise oma palgaraha välja teenivad.

 

Palamuse vallas on kolm arvestatavat põllumajandusettevõtet, mis pakuvad tööd 80 inimesele. Valla eelarvet täituvuse poolelt vaadates annavad nad kolmekesi sama palju tulumaksu kui Luua Metsanduskool,” tõdes Tuula.

 

Palamuse valla kolm enim tulumaksu maksvat ettevõtet

 

1. Luua Metsanduskool

 

2. Palamuse gümnaasium

 

3. Palamuse vald

 

Palamuse valla territooriumile on registreeritud üks aktsiaselts, 88 osaühingut, 47 mittetulundusühingut (MTÜ) ja 122 füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE).

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus