Kaks kohtumist Vaivara Sinimägedega ehk miks peaks avama vaateid

Möödunud aasta sügisel oli Sinimägedega teine kohtumine. Seekordne pilt mälus on Tornimäelt avanev vaade värvikullas metsale, kus kontrastiks tumedad okaspuud ja selle  tagant paistab meri  ? rahulik ja lõputu, kauguses taevaga ühtiv. Põrguaugumäe serval istudes avanes avar vaade üle hooldatud  rohumaa ? nii vajalik maastikudominantide mõjulepääsemiseks. 

Olen alati väärtustanud Vooremaa kauneid vaateid  ja  neid lõputult kiitnud maakonna külalistele. Ometi küsisin seistes ja siinseid vaateid nautides,  miks on loodus ühele kohale nii palju andnud.

Kuidas Sinimäed tekkisid

Väga huvitav ja tänaseni  vaidlusi tekitav on Sinimägede teke. Enamik teadlasi-uurijaid  vaatavad Sinimägesid kui mandrijää survel paekalda servast lahti murtud ja siis kantud rändpangastest koosnevat survelist otsmoreeni, mille taha liustiku sulamisveed hiljem kuhjasid delta. Et Sinimäed paiknevad ulatusliku tektoonilise rikkevöö piires, siis arvatakse, et Maa sisejõudude mõjul kurrutatud ja purustatud kihid kergendasid liustikul suurte rändpangaste kaasahaaramist ja seejärel  otsmoreeni kujunemist.

Kuid on ka teistsuguseid arvamusi. Kui 1950. aastate lõpul algas Eesti geoloogiline kaardistamine, avastati meie vanaaegkonna kivimites rohkesti mitmesuguseid tektoonilisi rikkeid. Mitmel juhul seletati varem selliste rikete kujunemist mandrijää survega aluspõhjakihtidele. ?Tõelise tektoonika? ilmingute avastamine mitmes kohas Kirde-Eestis, sealhulgas ka Sinimägede naabruses, viis mõned uurijad arvamusele, et ka Sinimäed ise on tektoonilise tekkega.

Selle seisukohaga on aga raske nõustuda. Sinimägede ehitus, moreeni esinemine kurdudesse surutud aluspõhja kihtide ning pangaste vahel, kurdude suund ja moreenialuste vertikaalsete liivakivikihtide ülaosa kagusuunaline paine kõnelevad ilmselt loodest  (as.150 ?160 kraadi ) peale tunginud liustike survest ning  mägede valdavalt liustikulisest tekkest. Tektoonilised lõhed kivimites muidugi hõlbustasid Sinimägede kujunemist.

Sinimäed on  Kirde-Eesti tähelepanuväärsemaid pinnavorme. 

Sinimäed koosnevad  kolmest kuppeljast  künkast

Läänest itta nimetatakse neid Tornimäeks ( kõrgus 70,6 m), Põrguaugumäeks ( kõrgus 83,1 m)  ja Pargimäeks ( kõrgus 85,2 m).    Mägede põhjanõlvad on järsud, kohati peaaegu püstised, lõunanõlvad seevastu suhteliselt laugjad ja lähevad  sujuvalt, kuid  selge jalamiga  üle tasandikuks.

Lääne-idasuunalise seljaku pikkus on ligi 5 km. Suhteline kõrgus küünib  kuni 50   meetrini, klindi serva suhtes mõõdetuna isegi üle 50 meetri.

Mägede siseehitusest annavad aimu üksikud paljandid, augud, I ja II maailmasõja aegsete  punkrite ja kaevikute seinad jms. Nendes paljanduvate kivimite uurimisel on saadud selgust ka  mägede siseehitusest. Vaivara Sinimäed on looduskaitse all alates 1959. aastast.

 

Olulised   Eesti  idapiiri  kaitsmisel

Paiknedes Soome lahe ja Alutaguse soode vahelisel kitsal läbipääsul, on Sinimäed olnud soodne koht nii Eesti idapiiri kaitsmisel kui ka Narva ja Peterburi julgestamisel läänest. Sinimägede kaitsepositsioonilisele tähtsusele pöörasid Põhjasõjas tähelepanu nii Peeter I  (vahiposti püstitamine Tornimäele) kui ka rootslased.  1915. aasta lõpetas Vene väejuhatus üle Sinimägede kulgeva Peterburi kaitsevööndi kavandamise, 1916 valmisid Pimestiku ja Metsküla vahel kaevikud ning Pargimäel laskemoonakeldrid ja kaitserajatised.

1943 kindlustasid sakslased Sinimäed ?Tannenbergi? kaitseliiniks. Sinimägedel võideldi 18. jaanuaril 1919 ja eriti ägedalt II maailmasõjas 1944, kui seal kaitsel olnud sakslased koos eesti, taani, norra, hollandi ja vallooni sõjameestega tõkestasid veebruaris nõukogude 2. löögiarmee läbimurde ning nurjasid juuli lõpus Narva operatsiooni lõppsihi ? pealetungi Tallinnale. Lahingud Sinimägedel kestsid 10. augustini, positsioone hoiti seal septembri keskpaigani, mil algas Saksa väe üldtaandumine Põhja-Eestist.

Piirkond  on ajaloo kontsentraat, kus on mitmeid väärtuslikke maamärke erinevatest ajastutest. Säilinud ajalugu kaitstakse  läbi ajaloomälestise piirangute.

Nii looduskaitselised  kui ka muinsuskaitselised piirangud

Jõgevamaal vaidleme, kas linnamäed vajavad ikka looduskaitselisi piiranguid. 

Vaivara Sinimägede  maastikku on kujundatud just loodus- ja muinsuskaitsjate ühistöös.

Memoriaalkompleksi aitavad väärtustada   oskuslikult kujundatud vaated. Istudes kaevikuliini jäljendaval kivikülvil  ja nautides vaadet merele  ning Tornimäele,  tuleb kiita looduskaitsjate läbimõeldud tegevust maastiku kaitsmisel ja kujundamisel. Jalutades Tornimäel ja nautides vaadet memoriaalkompleksile, tuleb kiita muinsuskaitsjate tegemisi.

Maastikukujundusega on Vaivara vallavalitsus palju tegelenud. Tihe on olnud koostöö keskkonnateenistusega. Kasutatud on vabariigi oma ala tippspetsialistide ( arhitekt Tiit Kaljundi jt ) abi. Alahinnata ei saa  oma spetsialistide ja kohalike inimeste tegemisi.  Kujundatud on mõnusad ja kogu territooriumil sarnase kujundusega istumiskohad, kust  avanevadki kõige kaunimad vaated ümbrusele. On olnud aega ja tahtmist avasilmi oma kodukoha looduses liikuda ja otsida üles maastikuaktsendid.

Maastikulised kontrastid

Sõites Jõgevamaalt Sinimägesid imetlema, näeme tee ääres  tuhamägesid,  tossavaid korstnaid, rohekassiniseid settetiike jt. Talvisel ajal  on näha kaevanduste  auravaid  õhutusavasid, kuhu mõnel talvel on tekkinud kummalised jäämäed. Sattudes karjäärialade kivistele väljadele, imestab  iga inimene, kuidas  on küll  taimed siin üldse võimelised kasvama. Tööstus ja tehnoloogilised rajatised on jätnud jäljed keskkonnale kui  tervikule. 

Ei ole vaja kadestada siinseid  looduse andmisi, sest siit on ka palju võetud.

Vooremaal ja Jõgevamaal tervikuna niisugused kontrastid puuduvad. Oluline  on, et otsides oma maakonnale arenguvõimalusi, väärtustaksime keskkonda ja puhast loodust ning mitmekesist maastikku selle osana. Sama vajalik on ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitsmine ning tähtsustamine. Kõike seda saab (ning on vajalik) kasutada  oma äriideede realiseerimisel ja elulaadi kujundamisel.

ENE ILVES,
Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakonna esinaine

blog comments powered by Disqus