Käivitamisel on Peipsi piirkonna arendusprogramm

Peipsi regiooni arengut käsitleva nõupidamise korraldasid Peipsi Piirkonna Arenduskoda, MTÜ Piiri Peal, Peipsi Koostöö Keskus, Tartu Maavalitsus ning Peipsiveere Arengu Sihtasutus. Regionaalminister Vallo Reimaa teatas, et 2008. aasta teisel poolel on plaanis hakata ellu viima Peipsi piirkonnale mõeldud eriprogrammi, millel on põhimõtteliselt samad eesmärgid, nagu kihnu ja setu kultuuri ja elulaadi toetamiseks siseministeeriumi poolt käivitatud programmidel.

“Praegu tuleb aga otsustada, missuguseid valdkondi programmi raames toetama ja missuguseid probleeme lahendama hakata. Nii pean kindlasti väga oluliseks vanausuliste kultuuri ja tavade hoidmist ja tutvustamist, samuti soosivat suhtumist Peipsi äärsetesse töötraditsioonidesse,” rääkis regionaalminister maakonnalehele.

Peipsi programmi sihtalaks on 18 omavalitsust, mis asuvad Jõgeva, Tartu ja Ida-Viru maakonnas.

“Kui riigis on ühel territooriumil põhiliselt majanduslikes raskustes olevad omavalitsused, siis on eriprogramm lausa hädavajalik,” avaldas mõttevahetusel arvamust Jõgeva maavanem Aivar Kokk.

Tartu maavanem Esta Tamm pidas oluliseks Peipsi regiooni käekäiku ja siinset mõtte- ja elulaadi tutvustavate kohalike ja üle-eestiliste meediaväljaannete toetamist.

Kallaste linnavolikogu esimees Jaak Üprus arvas, et Peipsi-äärsetel aladel peaks ennekõike keskenduma mitte väiksematele ettevõtmistele, vaid mahukamate ja kogu regiooni mõjutavate projektide teostamisele, mille puhul ei piisa aga mõistagi ühe omavalitsuse jõupingutustest. Suuremate projektide vajalikkust Peipsi piirkonna arendamiseks peab vajalikuks ka Mustvee linnapea Mati Kepp.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus