Kaitsmata WiFi-võrk võib maksta tuhandeid eurosid

Tänapäeval on seadmete ühendamine WiFi-võrku väga lihtne, isegi kui võrk on kaitstud. See aga seab ohtu igasuguse privaatse info, mille võõrastesse kätesse jõudmine võib kaasa tuua korvamatuid kahjusid.

Anname kuus soovitust, kuidas kaitsta enda kodu WiFit võõraste eest.

Eestlaste teadlikkus võrgu turvalisusest on küllalt kesine, ohte ei osata ette aimata ega abinõusid kasutusele võtta.

Turvamata WiFi-võrku võivad kasutada ka naabrid või möödujad, kes koormavad ruuterit ja internetikasutus muutub aeglasemaks. Halvemal juhul võite langeda viiruse või muu pahatahtliku tegevuse ohvriks. Kaitsmata WiFis saab näiteks väga kergelt jälgida kogu võrgus liikuvat infot, nagu e-kirjad, dokumendid, paroolid ja isikuandmed. Nii võivad pahalased ligi pääseda pangakontole või krediitkaardiandmetele ning kahju suurus võib ulatuda tuhandete eurodeni. Tuleb arvestada ka sellega, et personaalsed dokumendid, fotod ja videod võivad sattuda valedesse kätesse.

Kuidas kaitsta enda kodu juhtmevaba võrku ja muuta see võimalikult turvaliseks?

Muutke kohe ära võrgu nimi ja parool

Üheks lihtsamaks viisiks oma kodu võrku kaitsta on muuta ruuteri administreerimisliidese kasutajanimi ja parool. Tehaseseadete muutmine on oluline, sest kõikide ruuteritüüpide haldusliideste paroolid võivad olla internetist leitavad ja seda on lihtne kurjasti ära kasutada. Võrgu nime ja parooli vahetamiseks ühendage kõigepealt arvuti või nutitelefon ruuteri võrku parooliga, mille leiab tavaliselt ruuteri pealt või kaasasolevast manuaalist. Avage haldusliides ning kirjutage sinna IP-aadress, mille leiate ruuteri manuaalist.

Parooli lisamisel peab valima ka võrgu liikluse krüpteerimiseks õige algoritmi. WiFi krüpteeringu standardid on WEP, WPA ja WPA2, millest peaks valima kõige uuema ja turvalisema ehk WPA2. Kui on võimalik valida rohkemate algoritmide vahel, siis vali WPA2 AES, mis on kiirem ja turvalisem. Viimast toetavad uuemad ruuterid.

Võrgu turvalisust aitab tagada ka ruuteri olemasoleva tarkvara uuendamine. Uuem tarkvara on viiruste ja pahatahtlikke kasutajate suhtes kindlam. Samuti võib see internetiühenduse kiiremaks muuta ja pakkuda rohkem võimalusi.

Kodunt pikemaks lahkudes lülitage ruuter välja

Kui lähete kodunt pikemaks ajaks välja ning WiFit keegi ei kasuta, tasub ruuter välja lülitada. Nii ei saa keegi teie äraoleku ajal võrku kasutada ja potentsiaalselt midagi pahatahtlikku teha. Uuematel ruuteritel on ka võimalus võrku teiste seadmete eest peita. Nii ei avane teie WiFi-võrgu nimi teiste seadmete võrkude nimekirjas. Kuigi see võib tunduda turvameetmena kasulik, siis vastava tarkvaraga on võimalik näha ka peidetud võrke. Seega võib peidetud võrk olla tavalistele kasutajale pigem ebamugav, samuti ei takista see võimalikke kuritarvitajaid. Kui ruuter on pikemat aega kasutamata, siis tasub see alati välja lülitada.

Lülitage välja võrguväline ligipääs ruuteri seadetele

Samuti tuleb arvestada, et paljudel ruuteritel on välise abi funktsioon, millega saab paljusid seadistusi muuta üle interneti. See võib olla aga võimalik turvarisk, mis tuleks keelata. Tehaseseaded võivad olla juba algselt nii seadistatud, et ruuter võimaldab ligipääsu oma kontrollpaneelidele ka internetist. Välise ligipääsu seaded leiab ruuteri kontrollpaneelis Remote Access ja Remote Help alt, mis tuleks turvalisuse huvides välja lülitada.

Üheks turvalisuse tagamise viisiks on seadistada ruuter nii, et see lubaks ühendada ainult eelseadistatud seadmeid. Selleks on ruuteril ainulaadne kood nimetusega MAC aadress. Nii saavad WiFi-võrku logida sisse ainult seadmed, mis on varem kindlaks määratud. Kindlatele seadmetele avatud ligipääs võib olla efektiivne, samas võib see olla tüütu külalistele, kes võivad tahta võrku kasutada.

SIRLI SELIOV, Tele2 klienditeeninduse direktor

blog comments powered by Disqus