Kaitsevägi harjutab kolm nädalat

Esmaspäeval algas kaitseväe suurõppus Kevadtorm ja maaväe kolonnid on liikunud mööda Eesti teid. Õppus toimub Jõgeva, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas ja Kevadtormi staap asub 4.-24. maini Simuna lähedal Avanduse mõisas.


“Meie õppuse ala hõlmab peamiselt Torma, Tudulinna, Avinurme ja Laekvere valda,  põhiline osa tänavuse Kevadtormi aktiivsest lahingutegevusest toimub aga Jõgevamaast põhja pool,” vahendas kapten Ivar Jõesaar Vooremaale.

Torma ümbruse teedel on aga liikumas õppusealale suunduvad autokolonnid, samuti asuvad Jõgevamaal mõningad tagalaüksused. Autokolonnid on eelmainitud piirkonnas liikumas kogu õppuse aja.

Kohalikud võiksid sõdureile lehvitada

“Arvan, et kohalikud elanikud võiksid sõjaväeveokite liikumisele reageerida eelkõige rahulikult ja veidi teelt kõrvale tõmmata. Näiteks nagu siis, kui kombain vastu tuleb,” soovitas Jõesaar. Ühtlasi palutakse inimestel arvestada sellega, et masinad on suured ja kohmakad ning tekkivas tolmupilves võib tulla järele veel teisi sõidukeid. Samuti on Jõesaare sõnul riski suurendav see, et sõdurid liiguvad võõrastel teedel.

“Kohalikud elanikud võiksid loomulikult sõdureile lehvitada,” arvas Jõesaar. See on aga tavakodanikule ka esialgu ainus võimalus Kevadtormile kaasa elada, sest sõdurid tegutsevad maastikul valdavalt varjatult ja publikule mingit vaatemängu ei paku.

“Oma treeningut sellel ja järgmisel nädalal teevad kaitseväelased valdavalt Simuna-Laekvere ja Venevere-Avinurme vahelistel aladel,” teatas Jõesaar.

Torma vallavalitsusest kinnitati Vooremaale, et seni on Tormas olnud seal rahulik ja nende kanti jõuab õppuste tegevus tõenäoliselt alles Kevadtormi lõppfaasis.

Et eestlased harjuksid oma kaitseväega

Tänavune Kevadtorm algas pataljoni kokkuharjutamisega kahenädalases lahinglaagris, sellele järgneb viiepäevane hindamisfaas. Õppus on eksamiks tänavu kevadel oma väljaõppe lõpetavatele ajateenijatele ning koostööharjutuseks kutselistele sõjaväelastele ja kaitseliitlastele.

Kaitseväe peastaabi teavitusosakonna ülema major Peeter Tali kinnitusel on üks õppuste eesmärk, et eestlased harjuksid sellega, et Eesti kaitsevägi kaitseb neid.

Kaitsevägi palub Kevadtormi-õppustele suunduvate aukolonnidega samal ajal teedel sõitvatel autojuhtidel aega varuda ja loodab liiklejate mõistvale suhtumisele. Samuti võib esineda ajutisi liikluspiiranguid õppuse alasse jäävatel teedel.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim maaväeõppus, selle  eesmärk on ühe jalaväepataljoni lahingugrupi kokkuharjutamine jalaväebrigaadi raames ja reservüksuste värskendamine. Aasta suurim õppus kontrollib toetavate üksuste valmisolekut ning võimaldab eri tasandite ülematel ja staapidel saada praktilisi kogemusi üksuste juhtimisel. Õppusel osaleb pea 3000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast.iii

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus