Kaitseminister Kalle Laanet külastas täna Jõgeva malevat

Kaitseminister Kalle Laanet on seadnud endale eesmärgiks külastada erinevates maakondades kaitseväeüksuseid, olgu selleks siis Kaitseliit või Kaitseväe eraldi üksused. Laaneti sõnul hakkab Eestile juba tiir peale saama. „Oma silm on kuningas, et aru saada, mis kohapeal tegelikult toimub, on vaja inimestega silmast silma suhelda“, märkis minister.
Jõgeva maleva staabiülem Taimo Tooming andis ministrile ülevaate maleva tegevusest, väljaõppest ning arenguplaanidest. Ringkäigul tutvuti lasketiiru, varustuse ning tehnikaga.
Laaneti sõnul on Jõgeva malevas kõik väga hästi. Humoorikalt teatas Kalle Laanet, et Jõgeva malev on esimene, kus on üles pandud kaitseministri foto. „See motiveerib inimesi rohkem Kaitseliitu astuma ja kindlasti tõstab ka kaitsevalmidust,“ muigas minister. Ent taristust ning piltidest seinal on ministri kinnitusel olulisem kaitsetahtega inimene. „Usun, et Jõgevamaal on piisavalt palju inimesi, kes tahavad Eesti katsevõimesse panustada. Kaitseliit on laiapindse riigikatse seisukohalt ääretult oluline. See on meie reservväe üks olulisemaid tugisambaid. Võime luua kõik tingimused, aga tahteta pole tingimustest, lahingumoonast ega tehnikast kasu,“ nentis Laanet.
Ministri hinnangul on Kaitseliidul oluline roll riigi kaitsevõime tõstmisel kohalikke inimesi kaasates. „Tavainimestele on vaja senisest veelgi enam selgitada, kuidas on Eesti riigikaitse üles ehitatud ning mil viisil ollakse valmis oma riiki kaitsma. Ministeeriumis üritame läbi käia seda teekonda, et maksumaksja mõistaks, kuhu läheb järgmisel aastal 2,31 protsenti SKPst,“ selgitas minister. Teadlikkus on võti, et inimesed oleksid valmis Eestit vabatahtlikult kaitsma ning selle nimel tuleb Kalle Laaneti sõnul tööd teha. „Info peab liikuma mitmes suunas, nii alt üles kui ka ülevalt alla. Oluline on olla samas inforuumis ja teada, milliste sammudega ja kuhu liikuda soovime“.

blog comments powered by Disqus