Kaitseme koos Eesti huve Euroopas

Minu käest on viimasel ajal üpris palju päritud, et miks ma otsustasin kandideerida Europarlamenti.


Olles nõu pidanud oma pere ja lähimate sõpradega, sain kinnitust oma veendumusele, et Eesti huve Euroopas tuleb kaitsta ja minu kogemused pikaaegsest teenistustest riigikaitsevallas tulevad ainult kasuks. Sestap otsustasin võtta vastu ettepaneku kandideerida Isamaa erakonna esinumbrina mais toimuvatel valimistel.

Eesti jaoks on Euroopa see koht, kuhu kuulumist on peetud oluliseks ammu enne iseseisvuse taastamist või EL-iga liitumist. Pikalt ja põhjalikult on sellest võtnud kirjutada õpetlased ja kirjamehed. Täna on meie inimeste toetus EL-i kuulumisele kõrge ja me oleme erinevaid võimalusi ja vahendeid alates liitumisest kasutanud ligi 7 miljardi euro ulatuses.

Sellest on ehitatud teid, remonditud koolimaju, taastatud kiviaedu ja tehtud väga palju muud kasulikku.

Olen alati olnud veendumusel, et Euroopa Liit – see on iseseisvate riikide ühendus. Need riigid töötavad koos, saavutamaks jõukust, stabiilsust ja julgeolekut läbi tugevama majanduse ning ühtse välis- ja julgeolekupoliitika. Sõjajärgne Euroopa on olnud edukas tänu sellele, et omavahelised eriarvamused on suudetud rahumeelselt lahendada.

Tänane julgeolekupilt on Eesti ja kogu Euroopa jaoks keeruline. Ohud ja väljakutsed piiravad piltlikult öeldes igast ilmakaarest. Peamiselt on juttu olnud agressiivsest Venemaast ning pulbitsevast nii-öelda laiemast Lähis-Idast, kuid laiemalt vaadates on löögi all ka Euroopa väärtused ja majanduse konkurentsivõime, sest tõusvad majandused nagu Hiina, India, Türgi, aga ka Ameerika Ühendriigid võistlevad Euroopaga turgude pärast.

Paljuräägitud rändetemaatika puhul olen veendunud, et Euroopa välispiir peab suutma tagada täieliku kontrolli rände üle ning selle saavutamiseks on vaja rohkem ühist vastutust ja konkreetseid tegevusi.

Kindlasti peame mõtlema sellele, kuidas suudame parimal viisil kaitsta oma teaduse- ja tehnoloogia saavutusi ja tagada oma konkurentide paremat läbipaistvust ja reeglitepärast käitumist.

Eesti jaoks on EL peamine turg ning sellel turul tegutsemisel peavad riikidele kehtima võrdsed võimalused. Meie jaoks on oluline jätkuvalt võidelda selle nimel, et eesti põllumehed saaksid samaväärseid toetusi oma euroopa ametivendadega. Meie klimaatilised tingimused ei ole kergemad, pigem vastupidi. Samuti elame nö EL-i äärealal, mis pikendab märkimisväärselt ka meie tootjate tarneahelat tarbijani.

Eesti senise edu aluseks on olnud meie inimeste töökus, ettevõtjate nutikus ning õiged otsused, mille eest on seisnud Isamaa erakond iseseisvuse taastamisest alates. Ma olen veendunud, et rahvuslikkus ja oma huvide eest seismine Euroopas on ainuvõimalik tee. Me ei saa endale lubada lahustumist või muutumist föderatsiooni subjektiks.

Samal ajal peame meeles pidama õppetunde ajaloost, mis ütlevad meile, et Eesti on olnud tugev koos oma sõpradega ja liitlastega. Neid tuleb osata hoida. Euroopa Liit on koos NATO-ga just selline koht, kus me oleme koos sõprade ja liitlastega.

Mõistes teiste muresid, kindlustame selle, et ka meid mõistetakse.

Riho Terras, Isamaa esinumber Europarlamendi valimistel

blog comments powered by Disqus