Kaitseliidu orkester pool aastat tegutsenud

Pooleaastase tegutsemisaja jooksul on välja kujunenud orkestri püsikoosseis. Suvi läbi on tõsiselt harjutatud ja võetud osa nii noore orkestri kohta väga paljudest sündmustest. Kaitseliidu pillimehed on ilmestanud maakonna võidutule süütamise tseremooniat Kõnnus, nurgakivi panekut Utsali väljaõppekeskusele ning politsei ja päästeameti perepäeva avamist Väinjärvel, esinenud Torma Puhkpilliorkestrite Festivalil ja Jõgevamaa kirikutes.

Esinemisi seisab ees lähiajalgi. Tuleval suvel on aga plaanis mitu esinemist koos Kaitseliidu Tallinna ja Pärnu maleva orkestriga, kellega on loodud sõprussidemed. Tänu Kaitseliidu Jõgeva maleva pealikule Janno Rosenbergile ja reservmajor Ants Nurgale on orkester saanud selga tuliuued välivormid. Selle eest neile suur tänu! Praegu tehakse ettevalmistusi selleks, et saaksime ka tavavormi ehk äraseletatult lipsuga ülikonnad. Kusagil sisimas hellitame lootust, et kunagi saame ka uued pillid.

Häid sõnu tahaks öelda ka Torma vallavalitsusele, kes lubab meil Torma rahvamajas harjutamas käia. Kaitseliidul endal Jõgeva linnas selliseid ruume pole, kus 25 inimest harjutada saaksid. Kuna orkestri koosseisus on inimesi nii Jõgevalt, Mustveest kui ka Tormast, siis on Torma harjutamiseks igati sobiv koht.

Siinkohal tahaks üles kutsuda neid pillimehi, kes veel pilli mängida tahaksid, meie orkestriga ühinema. Meie nimekiri pole sugugi suletud ja iga instrumenti vähegi valdav pillimees, nii noor kui ka vana, on teretulnud. Eriti ootab orkester löökpillimängijaid. Muuseas, rahva hulgas levinud arvamus, et trummi ainult lüüakse, ei pea tegelikult paika. Ka seda pilli tuleb ikka mängida.

Kaitseliidu Jõgeva maleva orkestri harjutused toimuvad esmaspäeviti kell 19 Torma rahvamajas. Buss Jõgevalt Tormasse väljub kell 18.30 Kaitseliidu maja (Aia tn 4) eest. Orkestrisse tulla soovijatel palun endast teada anda telefonil 5615 3188.

RAINO KUBJAS,
orkestrijuht

blog comments powered by Disqus