Kaitseliidu Jõgeva maleva uus pealik kiireid muudatusi ei plaani

Möödunud neljapäeval Kaitseliidu Jõgeva maleva staabi- ja tagalakeskuses toimunud pidulikul tseremoonial andis maleva senine pealik, Balti Kaitsekolledžisse õppima asuv major Mati Kuusvere Jõgeva maleva juhtimise üle kolonelleitnant Tarmo Laanistele. Uue pealiku sõnul keskendub ta lähiajal maleva juhtimise ja pooleliolevate projektide sujuvale ülevõtmisele ning kiireid muudatusi maleva töös ei planeeri.


Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili kinnitas maleva lipu üleandmise pidulikul tseremoonial, et Jõgeva malev on siiani olnud heades kätes ning on heades kätes ka edaspidi. “Kui lipp läheb ühelt malevapealikult üle teisele, siis tähendab see arengut,” lausus Meelis Kiili. “Uue pealikuga tulevad malevasse muutused ja uued mõtted; sellele, kes ära läheb, tekivad aga uued võimalused. Tunnen nii major Kuusveret kui ka kolonelleitnant Laanistet isiklikult väga hästi ning tean, et nad mõlemad on andnud tohutu panuse sellesse, et Eesti kaitsevõime oleks hea. See, et Mati Kuusvere on valitud õppima Balti Kaitsekolledžisse, näitab, et me usume temasse ning soovime temasse juurde investeerida, saades vastu veelgi rohkem tema sisu, mõtteid, oskuseid ning isamaalisust. Ka Tarmo Laaniste on oma teenistuse jooksul näidanud, et ta tunneb suurt pilti, teab, mida ootavad vabatahtlikud ning on pühendunud meie inimestele.”

Mida major Kuusvere ei õpi, seda kolonel Kuusvere ei tea

Meelis Kiili kinkis Balti Kaitsekolledžis õppima asuvale major Kuusverele lugeri, millel on kiri “Mida major Kuusvere ei õpi, seda kolonel Kuusvere ei tea”.

Alates 2011. aastast Kaitseliidu Jõgeva malevat juhtinud major Mati Kuusvere märkis kaitseliitlasi ja koostööpartnereid tänades, et viimased viis aastat tema elust on olnud meeletult head tänu koostööle. “Kaitseliitu tulevad head inimesed, Kaitseliiduga suhtlevad head inimesed ning Kaitseliiduga teevad koostööd head inimesed,” lausus pealiku kohalt lahkumise järel Jõgeva maleva liikmeks jääv major Mati Kuusvere. “Tänan teid, head inimesed, kes te olete Kaitseliidu Jõgeva maleva võimalikuks teinud. Edasi on kõik juba teie endi kätes. Malevapealikud tulevad ja lähevad, malev jääb.”

Kaitseliidu Jõgeva maleva juhatuse otsusega annetati major Mati Kuusverele Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärk.

Alates 4. augustist Jõgeva maleva pealiku ametis olev kolonelleitnant Tarmo Laaniste alustas teenistust 1992. aastal Kaitseliidu Alutaguse maleva staabiülema kohusetäitjana. Ta on teeninud Kaitseväe Lahingukoolis alates rühmaülemast kuni kooliülemani, Kaitsejõudude peastaabis hariduse ja väljaõppejaoskonna ülemana ning Kaitseväe ühendatud õppeasutustes täiendusõppekeskuse ülemana. 2007. kuni 2010. aastani teenis Laaniste NATO staabis Heidelbergis vanemstaabiohvitserina. Enne Jõgeva maleva pealiku ametisse asumist täitis ta Kaitseliidu peastaabi personaliosakonna ülema ametikohta.

Kolonelleitnant Laaniste sõnul on tal Kaitseliidu peastaabis teenimise ajast Jõgeva malevast vaid positiivsed mälestused. “Koostöö Jõgeva malevaga oli neil aastatel äärmiselt produktiivne ning eristus kindlasti positiivses kontekstis,” lausus Tarmo Laaniste. “Võin käe südamele panna ja öelda, et kolme ja poole aasta jooksul ei olnud mul enda vastutusvaldkonnas Jõgeva malevaga mitte ühtegi probleemi või konflikti.”

Jõgeva maleva uue pealiku sõnul on major Kuusvere koos oma meeskonnaga teinud äärmiselt head tööd. “Hetkel saan öelda vaid kiidusõnu,” lausus ta. “Kui vaadata siinse taristu arengut, arendustegevusi noorsoo ja huvitegevuse vallas ning koostööd kohalike omavalitsustega, siis eristub Jõgeva malev teistest malevatest just oma positiivsete omadustega.”

Läheb aega, et sisse elada ja aru saada

Lühiajal keskendub kolonelleitnant Laaniste maleva juhtimise sujuvale ülevõtmisele ning kiireid muudatusi ei planeeri. “Ma ei näe tänasel päeval mingit vajadust hakata pooleliolevaid projekte muutma,” kinnitas ta. “Pigem vastupidi, ma annan endast maksimumi, et võimalikult sujuvalt võtta üle pooleliolevad initsiatiivid ning mõelda aktiivselt kaasa sellele, kuidas ma saaksin Jõgeva maleva juhtkonna ja palgalise koosseisu poolt aastate jooksul käima pandud asjadele omalt poolt midagi juurde lisada.”

Enne oma ideede väljakäimist soovib maleva uus pealik aktiivselt suhelda maakonna kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate, noorkotkaste ja kodutütardega. “Mul läheb natuke aega, et sisse elada ja aru saada, kuidas asjad malevas käivad ning kuidas vabatahtlikud maleva tulevikku ja perspektiive näevad,” lausus kolonelleitnant Tarmo Laaniste. “Ma arvan, et mõne aja pärast võin oma kaarte avama hakata ning omapoolsed konkreetsed ettepanekud parendustegevusteks laua peale panna. Mõtteid on, aga ma ei taha hetkel veel veksleid välja käima hakata ning mingeid lubadusi anda. Ma arvan, et kõige paremini räägivad mehe eest tema teod.”

Kaitseliidu Jõgeva maleva uus pealik on aga kindlasti valmis panustama noortesse. “Taristu on praegusel hetkel superseisus, nüüd oleks aga vaja teha kõvasti tööd selle nimel, et ka maleva liikmeskonda kasvatada,” lausus Tarmo Laaniste. “Investeeriksin seejuures eelkõige noortesse. Selleks tuleb leida ressursse ning välja mõelda noortele atraktiivseid tegevusi ning siduda need laiapõhjalise riigikaitsega ‒ selleks võivad olla näiteks droonid, laskesport, küberkaitse. Noored tuleb tõmmata arvutite ja iPad’ide tagant ära ning panna nad mingisugust riigikaitse kontekstis huvitavat tegevust tegema.”

Samuti tuleb kolonelleitnant Tarmo Laaniste sõnul pöörata tähelepanu sellele, et Kaitseliidu noorteorganisatsioonides tegevust leidvad lapsed ei läheks täisealiseks saades vabatahtliku kaitseorganisatsiooni jaoks kaduma. “Peame hoidma oma seltskonda,” kinnitas ta. “Kindlasti tuleb töötada selle nimel, et noorteorganisatsioonide liikmed jõuaks liikmestaatuse lõppemise järel ka Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse.”

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus