Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik kohtus omavalitsusjuhtidega

Puurmani vallas Kirna õppekeskuses toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul kohtus vallavanemate ja linnapeadega Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik kapten Janno Rosenberg, kellega arutati Kaitseliidu ja kohaliku võimu koostöövõimalusi erinevates valdkondades.

Rosenberg tutvustas omavalitsusjuhtidele Kaitseliidu Kirna õppekeskust ja rääkis maleva tegevusest. Tema sõnul on Kaitseliidul hea koostöö mitmete omavalitsustega, näiteks Tabivere, Torma, Puurmani, Pala ja Saare vallaga.

“Kaitseliitlased on abiks mitmesuguste ürituste turvamisel, omavalitsused toetavad aga piirkonna laste osalemist meie korraldavatel erinevatel laagrites ja võistlustel. Vastastikused suhted laste ja noorte isamaalisel kasvatamisel peaksid aga veelgi  tugevnema. Nendel teemadel tasuks kindlasti ka uuesti mõtteid vahetada. Samuti tasuks põhjalikult rääkida võimalustest ja ühistest jõupingutustest õnnetuste ja katastroofide  ärahoidmisel või nende tagajärgede likvideerimisel,” ütles  Rosenberg.

“Saime Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealikult palju vajalikku informatsiooni selle organisatsiooni igapäevatööst ja ülesehitusest,” märkis Puurmani vallavanem Rauno Kuus.

“Et Kirna õppekeskus asub Puurmani vallas, püüame aidata Kaitseliidul lahendada kiiresti küsimusi, mis on seotud detailplaneeringute koostamisega, tegevuslubade hankimisega ja muude sarnaste küsimustega,” lisas ta. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus