Kaitse end ja aita teist

Võistlusmäng on suunatud koolilaste ja õpetajate harimisele esmaabis, vetelpäästes, tuleohutuses. Mänguga õpitakse, kuidas tulla toime õnnetusjuhtumite korral, liikuda looduses ning teedel- tänavatel, tegutseda eriolukordades, samuti veendutakse turvavahendite vajalikkuses. Ikka selleks, et osata kaitsta enda ja teiste elu ja tervist. Mängus osalevad lapsed kuuendast kuni üheksanda klassini.

Tänavu tipneb võistlusmäng juunikuu alguses kolmepäevase kokkutulekuga Peipsi äärses Ranna puhkebaasis. Maakondlikule võistlustele pääsevad koolisisestel oskusteproovidel parimateks osutunud 8-liikmelised võistkonnad. Sellele eelnevad aga kõikides Jõgevamaa koolides teoreetilised ja praktilised õppused. Huvi sellealase koolituse saamiseks on aina kasvanud: esimestel mängudel osales seitse, mullustel juba 17 kooli. Koole osales ka Viljandi- ja Järvamaalt, tänavu on õppeprogrammist ja võistlustest huvitunutele lisandunud koolid Harju-, Rapla- ja Saaremaalt.

Jätkusuutliku projekti «Kaitse end ja aita teist» läbi viimiseks on saadud raha Eesti Haigekassast, toetanud on ka Jõgevamaa Punane Rist, maavalitsus, päästeteenistus ja teedevalitsus. Tänavu saadi 19 000 krooni Päästeametilt, kuna MTÜ Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi esitatud projekt «Kaitse end ja aita teist 10- aastane» leidis tuleohutuse ja päästealase ennetus- ja selgitustöö projektikonkursil tunnustust.

Tänavuseks kavandatud ettevõtmiste tarvis kulub aga üle kolme korra rohkem raha, mille annab Eesti Haigekassa.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus