Kaitse end, aita teist – juba 20 aastat

Kas oskasid Kaitse end ja aita teist (KEAT) projektimeeskonna liikmed 20 aastat tagasi arvata, et ellu kutsutud ideest kujuneb tõsine koolitusprojekt, milles maakonna koolid meeleldi osalevad?

1995. aastal osales seitse kooli, viis aasta hiljem juba 13, 2002. aastal osalesid esimest korda ka koolid väljastpoolt Jõgeva maakonda – Viljandi- ja Järvamaa. 2003. aastal osales 17 kooli, 19 meeskonda. Praeguseks on projekt toimumas ja toimimas üle Eesti pea igas maakonnas.

Laagri avamisel söödi sünnipäevatorti

Ülle Krikmann, Maie Puusepp ja Aimur Säärits on need, kes väärivad tänukummardust projekti ellukutsumise eest. Tänini on projektiga seotud ja teeb sekretäritööd Aimur Säärits.

“Hea ja uhke tunne on selles projektis osaleda. See on hea asi ja tegelikult noored, kellega ma üle Eesti olen suhelnud, teavad seda projekti ja paljud on ise ka osalenud,” ütles ta. 

Laagri avamisele olid kutsutud ka varasemates projektimeeskondades osalenud ja seekord söödi ka sünnipäevatorti.

Projekti raames on ilmunud ka kaks raamatut. 1999. aastal Margo Klaose “Kaitse end ja aita teist” esimene raamat, 2007. aastal kordustrükk ja 2007.  aastal praegugi õppematerjalina kasutatav  “Õnnetusjuhtumid ja turvalisus”, autor samuti Margo Klaos, kes praegu töötab lõuna päästekeskuse juhina.

11 kooli pea 130 lapsega

2014.  aastal osales laagris 11 kooli ja pea 130 last koos juhendajatega. Kassinurme linnamäel alustati orienteerumisvõistlusega, seejärel võeti ette matk Udu tallu, kus  kolme laagripäeva jooksul võisteldi, puhati, vaadati demonstratsioonesinemisi ja saadi juurde nii uusi teadmisi kui ka sõpru.

Kooliaasta jooksul said 6.-8.klassi õpilased koolitusi päästeametilt, politseilt, maanteeametilt, Kaitseliidult, punaristlastelt  ja mitmelt teiselt ametkonnalt. Esmaabi, liiklus, matkatarkused, päästealaga seotud teemad, meelemürgid, elektriohutus, veeohutus, pommiohutus, raudteeohutus, orienteerumine kaardi ja kompassiga – kõik need teadmised ja oskused kuluvad marjaks ära kõigile. Laagris tuli vastata nii teoreetilistele küsimustele kui näidata praktilisi oskusi. Mängiti ka palli, osaleti isetegevuses, hinnati iga kooli laagrikoha kujundust.

Laste oodatumaks võistluseks on tuletõrjeolümpia, mis toimus laagri kolmandal päeval. Seal tuli näidata oma osavust päästevahendite kasutamisel.


Võitmisest olulisem on Jõgevamaa noorte aktiivne üritusel osalemine ning selle läbi kogemuste ja tarkuste omandamine kogu eluks.

“Kaitse end ja aita teist” (KEAT) on riigiasutuste ja mittetulundusühingute ühisprojekt, mis on mõeldud 6.-8. klasside õpilastele. Projekti kaudu arendatakse laste tervist toetavat mõtteviisi, jagatakse oskusi ohte ette näha ning seeläbi ära hoida vigastusi ning traumasid.


Ühisprojektis osalevad päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, punane rist, maanteeamet, elektrilevi, Kaitseliit, Jõgeva maavalitsus ja Jõgeva spordiklubi Visa. Kolmandat aastat järjest toetas laagrit ning jagas infot raudteeohutusest Operation Lifesaver Estonia.

Ettevõtmist rahastatakse osaliselt Eesti Haigekassa projekti “Kodu- ja vabaajavigastuste vältimine Jõgeva maakonnas” raames.

Paremad koolid

*Laagri parimaks tunnistati Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi meeskond

* Laiuse põhikool

* Puurmani mõisakool

i

TIINA SÄÄLIK, KEAT projektimeeskonna liige alates 2004. aastast

blog comments powered by Disqus