Kahjukäsitlus kolib aina rohkem digikanalitesse

SEB Elukindlustuse kahjukäsitluse kliendikäitumise analüüsist selgub, et 70 protsenti SEB elukindlustuse kahjutaotlustest esitatakse digitaalselt läbi kodulehe ning klient hindab kahjukäsitluse juures kiirust ja mugavust.


Tuginedes SEB elukindlustuse kliendifookusgrupi uuringutele, hindavad kliendid kindlustusseltsi usaldusväärsust ja kvaliteeti sel hetkel, kui on toimunud kahjujuhtum ning kui mugavalt ja kiiresti kahjujuhtumit kindlustusseltsis käsitletakse.

Uute arenduste rakendamine

„Kahjujuhtumi järel ei soovi keegi joosta mitmete institutsioonide vahet ja täita lehekülgede viisi pabereid. Seetõttu oleme SEB elukindlustuse klientidele loonud võimaluse teatada oma kahjust läbi veebikeskkonna, mille on kliendid hästi vastu võetnud.

Tänase seisuga tuleb ligi 70 protsenti meie kahjuteadetest digitaalsel kujul kodulehelt. Võttes aluseks klientide tagasiside, oleme teinud kahjust teatamise klientidele järk-järgult veelgi mugavamaks,” kinnitab elu- ja pensionikindlustuse äriarendusjuht Raili Reial.

Parendamaks veelgi kliendi informeeritust tema kahju käsitlemise toimingutest, on plaanis luua arendusi, et klient saaks etapiti näha, millises faasis tema kahju käsitlemine on.

Tänapäeval on üsna tavaline, et me saame jälgida protsesside kulgemist digitaalselt, olgu selleks siis näiteks paki liikumine postkontorist pakiautomaati või tellitud takso kulgemine sihtpunkti. Paljud meie fookusgrupi uuringutes osalenud kliendid on välja toonud, et ükskõik, kui hea ja kiire firmade kahjukäsitlus on, ikkagi soovitakse digitaalselt näha, millises etapis kahju hüvitamine on, ning seeläbi paremini planeerida hüvitise saamisel kas siis visiite eriarsti juurde või tervist edendavate vahendite soetamist.

Parem võimaluste tutvustamine

SEB elukindlustus menetleb ligi 600 kahjujuhtumit aastas. Selle aasta üheksa kuuga oleme klientidele kahjuhüvitisi välja maksnud 965 000 euro eest. Elukindlustus hüvitab üle 95 protsendi kõikidest kahjutaotlustest.

Tutvustamaks kõiki uusi võimalusi, mida pakuvad tänapäeva digitaalsed teenused, esitas SEB 30-päevase digiväljakutse saate „Rakett 69” eelmise hooaja võitjale Karl Vilhelm Valterile ning ooperilauljale ja näitlejale Angelika Mikule.

Eesmärk on näidata, et tänapäevases Eesti ühiskonnas on mugav ja hea korraldada maksimum kohustuslikest tegevustest digitaalsete lahenduste abil. Sellega, kuidas projekti osalejatel on läinud challenge’i viimane nädal, saate tutvuda nende videoblogides. Rohkem infot selle kohta on saadaval SEB Facebooki lehel ning SEB Foorumis.

JULIA PIILMANN, SEB Pank
Kommunikatsioonijuht, turunduse ja kommunikatsiooni divisjon

blog comments powered by Disqus