Kaheteistkümnenda “Tähetunni” eel

Kaheteistkümnendat korda järjest tulevad tänavu Jõgeval Betti Alveri luulepäevad “Tähetund”. Seekordsete luulepäevade teemaks on Ott Arderilt laenatud luuleread “See on nüüd selge, et on tarvis imevähe…”. Gümnaasiuminoori üle Eesti on taas oodata Jõgevale, sedakorda esitama eesti luuletajate loomingut. Maakondades ja linnades läbi viidud eelvoorude põhjal pidi eilseks päevaks täpselt selguma, kes ja kui palju luulepäevalisi Jõgevale tuleb.

Betti Alverile pühendatud luulepäevad peetakse tänavu 26. ja 27. novembril. Etendusi saavad kõik soovijad vaatama tulla nii Jõgeva Gümnaasiumi saali kui ka kultuurikeskusse. Luuletaja sünniaastapäeval 23. novembril on aga Jõgeva gümnaasiuminoortel kujunenud traditsiooniks mälestushetked luuletaja haual Tartus Raadi kalmistul. Nii asutakse ka tänavu Jõgevalt kahest koolist teele kell 13 päeval ja nagu varasematelgi aastatel, on mälestuskava Jõgeva Ühisgümnaasiumilt.

Igal aastal annab Betti Alveri Fond ka aastapreemia kahele inimesele, kellel on olnud teeneid Jõgeva kultuuri- ja avalikus elus ning stipendiumi ühele humanitaarala õppurile. Seekordsel fondi nõukogu ja juhatuse koosolekul selgitati välja tänavused preemiate ja stipendiumi väärilised. Vaadati üle ka kaheteistkümnenda “Tähetunni” rahastamisküsimused.

Üht-teist oli lisaks kõigele kõnelda tulevasest Betti Alveri muuseumist, mis hiljemalt poetessi 100. sünniaastapäevaks 23. novembriks 2006. aastal peaks avatud olema. Kahjuks kipuvad linnas muuseumiga seonduvad asjad vägisi poliitilisele pinnale kiskuma.

Sellele vaatamata loodab fond siiski, et 2005. aasta 1. septembril saab juba muuseumi tööle võetud inimene, kes asub tegutsema muuseumi avamise nimel. Nõusoleku konsulteerima hakata on juba andnud Krista Aru Tartust kirjandusmuuseumist ning kirjandusteadlased Ele Süvalep ja Karl Muru.

                                                                                                                                                    VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus