Kahel Jõgeva tollipunkti töötajal lasub pistise võtmise kahtlus

Lõuna Politseiprefektuuri majanduspolitsei ja Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna töötajad andsid kuriteo matkimise käigus Tartu Tolliinspektuuri Jõgeva tollipunkti töötajatele 2500 krooni pistist, teatas Lõuna politseiprefektuuri avalike suhete büroo pressiesindaja
Liina Pissarev.
Politsei tuvastas, et tollitöötajad Ilse (1948) ja Külli (1962) võtsid nädalavahetustel firmadelt tööülesannete täitmise eest pistist.

Lõuna Politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse ülemkomissari Raivo Kiisa sõnul on korruptsiooni vastu võitlemine riigiasutustes Lõuna politsei üheks prioriteediks, milleks majanduspolitsei on moodustanud eraldi jälitusrühma.

«Majanduspolitseil on selles valdkonnas väga hea infovahetus ja koostöö kaitsepolitseiga, mille tulemuslikkust näitab ka pistise võtmise tuvastamine Jõgeva tollipunktis ning eelmise aasta lõpus avastatud Lõuna riigikaitseosakonna arstliku komisjoni esimehe altkäemaksu juhtum. Kontrollime kogutud infot ka teiste võimalike korruptsioonijuhtumite kohta,» selgitas Kiisk.

Ilse ja Külli peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni. Täpsem pistise võtmise ajavahemik ja osapoolte arv on selgitamisel.

Algatati kriminaalmenetlus karistusseadustiku pistise võtmise paragrahvi alusel, kui see on toime pandud pistise nõudmisega rühma poolt. Sellise teo eest näeb seadustik karistusena ette kuni viieaastase vangistuse.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus