Kahekümne eduka Eesti arendusprojekti hulgas on viis Jõgevamaalt

Edukate projektidena on välja toodud Laiuse ordulinnus, Kuremaa puhke ja spordikompleks, Saare mõis, Palamuse paisjärvede puhastamine ning alevikku Theodor Lutsu muuseumi rajamine, samuti Rehemöldre aida renoveerimine ning sinna klaasikoja asutamine.

“Projektiideede leidmine ning nende edukas rakendamine on lähiaastatel Eesti regionaalse arengu võtmeküsimus. Senised kogemused on näidanud, et Eestimaal leidub inimesi, kes oskavad projektisüsteemi abil oma kodukoha majandust edendada, ent sellist oskust ja initsiatiivi peaks olema tunduvalt rohkem,” ütles minister Jaan Õunapuu.

Kogumiku eesmärk on inspireerida ja julgustada lugejaid uute arenguideede väljatöötamisel ning projektideks vormistamisel, et oma kodukohas majandus- ja tööhõivekeskkonda ning sellega seotud infrastruktuuri arendada.

“Arendusprojektide hea kogemus” on suunatud võimalikele projektikirjutatele maakondades, kes järgnevatel aastatel Eesti riikliku arengukava kohaliku arengu meetmest lähtuvalt projekte kavandavad. Euroopa Regionaalarengu Fondist on 2004. aastaks kavandatud toetusi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise alameetmele 50 miljonit krooni.

Kogumik on valminud siseministeeriumi tellimusel, koostajaks Arenguprogrammide keskus.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus