Kaheksa aastat “Laulurõõmuga”

Tänavu peeti lauluvõistlust juba kaheksandat aastat järjest. Nagu ikka, said võistlejad üles astuda spetsiaalselt selleks paigaldatud laval ning laulda mikrofoni. Kohal oli ka ˛ürii ning väikeste solistide esinemiste vaheajal jätkus tegutsemislusti publikulegi.

Oodatud sündmus
Lauluvõistlus on lasteaias igal aastal olnud väga oodatud ning selleks valmistutakse erilise hoolega. Pidulikul päeval ehitakse saal kauniks ning päevakangelased, väikesed solistid, on oma tähtsa ülesastumise puhul ka eriti pidulikult riides.

Lasteaia muusikaõpetajale Merike Siirakule tähendab see mitu kuud kestvat eelnevat tööd. Tema on see, kes lastele laulud selgeks õpetab ning julgustab, kui vaja. Esinemisel saadab ta laululapsi ka klaveril.

Et lauluvõistluse peaeesmärk on just esinemiskogemuse ammutamine, siis eelnevaid katseid ega eelvoore ei tehta. Üles astuda saavad kõik, peaasi, et tahtmist ja julgust jätkub. Nagu elu on näidanud, on esimeste esinemiskogemuste saamine lasteaiaeas vägagi oluline. Mida varem, seda parem, sest koolides suurtes klassides ei pruugi alati ju sellist võimalust olla.

Tänavuseks lauluvõistluseks oli koos muusikaõpetaja Merikesega valmistunud kokku kolmkümmend üks erinevas vanuses poissi ja tüdrukut. Seekord tundusid laululapsed olevat kuidagi julgemad kui varasematel aastatel, seda eriti kõige vanemad, 6-7-aastased. Pole ka imestada, sest enamikul neist olid eelmiste aastate kogemused seljataga.

Võluritütar Tirinipi juhatusel
Publikut oli lauluvõistlusel rohkesti. Peale lasteaiakaaslaste oli solistidele kaasa elama tulnud emasid, isasid, vanavanemaid ja lasteaia töötajaid. Koha oli sisse võtnud ka muusikainimestest koosnev ?ürii: Helgi Kaeval, Marika Heinula ja Kati Kuusemets. Pärast seda, kui lasteaia juhataja asetäitja Marge Põdra oli võistluse avatuks kuulutanud, astus platsi Võluritütar Tirinipp (oma maja õpetaja Silja Aus), kes ütles end tulevat Võluvarba lasteaiast.

Tirinipp rääkis lastele, et oli liiga palju lund ja jääpurikaid söönud ja ei saanud oma lasteaeda minna. Et kodus oli tal aga igav hakanud, pani ta võlusaapad jalga ja tuli otsima sellist kohta, kus võiks lõbus olla ning nii ta “Laulurõõmu” võistlustele jõudiski.

Tirinipp asuski kohe ametisse. Tegemist jätkus tal üksjagu: kutsus vanuserühmade järgi lapsi laulma, aitas mikrofoni sättida ja hiljem lauljatele diplomeid ning kingitusi jagada. Et ?ürii tegi iga vanusegrupi esinemise järel väikese nõupidamise, siis pani Tirinipp samal ajal publiku ja võistlejad saalis laulma ning mängima.

Laululapsi hindas ?ürii kolmes vanusegrupis. Kõige vanemas grupis aga selgitati välja parimad eraldi poiste ja tüdrukute hulgast. 3-4-aastaste solistide vahel jagunesid auhinnakohad nii: esimene koht Mareeta Ojasaar, teine Marii-Anett Lillemägi, kolmas Emili Selgis ning eriauhind otsustati anda väikesele ja tublile Sten Siirakule. 5-aastastest esinejatest sai esikoha Sander Lillemägi, teine oli Kreete Pärtelpoeg ning kolmas Kaidi Mikk.

6-7-aastastest poistest tuli esikohale Hindrek Reiman, teiseks jäi Mihkel-Ander Polli ning kolmandaks Siim-Sander Lõoke, tüdrukutest oli esimene Mirjam Võsaste, teine Kätleen Noormägi ning kolmas Mari Sildnik. Eriauhinnad anti Kadri Mehidele ja Stina Heinolale.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus