Kahe riigi veeprogramm vajab kiiremat käiku

Teisipäeval Mustvees peetud seminaril nõudis Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi projektijuht Ilze Srebele-Stikane kolmelt Eesti osapoolelt oma tegevustele kiiremat käiku, vastasel juhul jäävad paljud asjad tegemata.

Srebele-Stikane ei mõista, miks “Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekti” Eesti koostööpartnerid ehk kolm kohalikku omavalitsust (Mustvee linn, Kasepää ja Lohusuu vald – toim.) ei saa hakkama koostöölepingu sõlmimisega. “Rohkem kui aasta on möödas lepingu allkirjastamisest, kuid asjad ei edene,” lisas ta. Naine tunnistas, et projekti viies partner ehk Pihkva munitsipaalettevõte Gorvodokanal on töödega jõudsalt edasi läinud, samuti pole probleeme juhtpartneri ehk Emajõe Veevärgiga. Projekt lõpeb järgmise aasta 31. detsembril ja kas kõik vajalik selleks ajaks ka tehtud saab, selles pole ta enam kindel. 

Koostöölepingud sõlmimata

“Olukord on minu jaoks arusaamatu,” tunnistas ta. Srebele-Stikane püüdis saada rohkem infot, otsustamaks, kuidas edasi minna ja kas omavalitsusi on võimalik aidata.

Seni on sõlmimata kolme projektipartneri ehk kolme kõrvuti asetseva kohaliku omavalitsuse – Mustvee linna ning Kasepää ja Lohusuu valla koostöölepingud.

Hangete ettevalmistamisega tegeleva osaühingu Vealeidja projektijuhi Lembit Talli sõnul on Mustvee reoveepuhasti regionaalne ning seotud kahe teise partneriga. Kükita ja Tiheda küla, samuti ka Lohusuu valla Vilusi küla reovesi peaks tulema Mustvee reoveepuhastisse.

<p />

Kasepää vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist Ilari Domaškin ütles, et nad on lepingut Mustvee linnaga arutanud, kuid kuigi kaugele ei jõutud. Nüüd on taas linnapea vahetunud ning töö lepingu kallal peaks jätkuma. Uue linnapeaga kohtus Domaškin teisipäeval esimest korda. Mustvee aselinnapea Aleksandr Apolinsky lubas probleemid üle vaadata ja sõlmida valdadega koostöölepingud, et töödega edasi minna saaks.

Kui koostöölepinguid ei sõlmita, pole võimalik astuda ka järgmisi samme ehk Mustvee linna reoveepuhasti jääb renoveerimata ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud projekteerimata. Veel jäävad tegemata Vilusi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd ning rekonstrueerimata Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamad. Samuti jäävad tegemata Kasepää valla kolme küla – Tiheda, Kükita ja Raja – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd. 

Arvestada tuleb olemasoleva eelarvega

Juhtivpartneri Emajõe Veevärgi arendusjuhi Katrin Kõndi sõnul on Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekti üldine eesmärk vähendada reostust. Kõik projektis hõlmatud asulad asuvad erinevate järvede ääres, kõik järved omakorda Peipsi vesikonnas. Investeeritakse Mustvee reoveepuhasti ja Pihkva järelsetiti rekonstrueerimisse. Selle projekti osa kasusaajate hulk ulatub ligi 200 000 elanikuni. Veel ehitatakse välja uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud Palamusel ja joogiveetöötlusseadmed Kasepääl. Nimelt sisaldab Kasepää joogivesi liiga palju rauda. Samuti koostatakse projektid ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatistele, mille järgi tulevikus parandatakse tarbijate vee kvaliteeti ning lahendatakse reovee käitluse probleeme Tartu vallas ja Vilusi külas. Projekti juhtpartner Emajõe Veevärk juurutab GIS-süsteemi, kasusaajaid on umbes 20 000 ehk kogu Emajõe Veevärgi teeninduspiirkond.

Lembit Talli sõnul on enamik hankeid ettevalmistamisel, arvestada tuleb olemasoleva eelarvega. Mustvee reoveepuhasti rekonstrueerimiseks on tellitud uus projekt.

Projektiga alustati 2010. aastal, positiivne vastus saabus 2011. aasta 9. juulil, 2012. aasta esimeses kvartalis kirjutati alla rahastusotsus. Projekt kestab 24 kuud, kogumaksumus on üle 1,8 miljoni euro.

Mida projekti abiga Peipsi ääres tehakse

Mustvee

*Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimine

*Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Kasepää vald

*Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimine

*Kasepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava tellimine

*Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää asulates

Lohusuu vald

*Vilusi küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd 

Eelarve

*Kogueelarve 1 869 912,45 eurot

*Programmi kaasrahastus 1 682 921, 21 eurot

*Projekti partnerite kaasrahastus 186 991,25 EUR

*Mustvee vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks 58 338,00 eurot

*Mustvee linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 311 724,00 eurot

*Kükita ja Tiheda küla veetöötlusjaamade rekonstrueerimiseks 124 740,00 eurot

*Kasepää valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava tellimiseks, vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimistööd Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää asulates 71 442,00 eurot

Allikas: “Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandusprojekti” avaseminar Mustvees.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus