Käesoleval aastal kõigile Eesti noortele 30 miljonit krooni!

2006. aastal on programmi Euroopa Noored projektitoetuste eelarve üle 30 miljoni krooni. Eelmise aastaga võrreldes on eelarve kasv 28 protsenti.

Programmi Euroopa Noored raames leiavad toetust 15-25-aastaste noorte endi algatatud ning läbiviidavad projektid. Euroopa Noored Eesti büroole on käesoleva aasta eelarve tõsine väljakutse. Vaatamata arvukatele taotlejatele ning toetust leidnud projektidele, peab 2006. aastal toetuse saajate arv tõusma mõnes alaprogrammis isegi üle kolme korra.

Kõige suurem eelarve kasv (ligi 2 korda, ületades 10 miljonit krooni) on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse alaprogrammis, mis tähendab keskmiselt 250 vabatahtliku saatmist mõnesse välisorganisatsiooni ning 100 välisvabatahtliku vastuvõtmist Eesti organisatsioonide poolt (2005. aastal oli saatvaid projekte 64 ning vastuvõtvaid 42).

Noortegruppide rahvusvahelist koostööd ning kultuuridevahelist õppimist väljaspool kooli ning tööd toetavas alaprogrammis on 2006. aastal planeeritud projektitoetustena 11 miljonit krooni, kohalikele noorsooalgatusprojektidele 3,5 miljonit krooni.

Programm Euroopa Noored on ainus Euroopa Liidu haridusprogramm, mille projektitoetused on suunatud otse noortele ning mis toetab noorte mitte-formaalset õppimist, omaalgatuslikke ideid ning rahvusvahelist koostööd.

Erinevate alaprogrammide raames on noortel oma initsiatiivil ja korraldamisel võimalus läbi viia kokkusaamisi noortegruppidega mõnes Euroopa või ka näiteks Ladina-Ameerika riigis (alaprogramm 1), asuda kuni aastaks elama ning mittetulunduslikule tööle mõnesse välisriigi organisatsiooni (alaprogramm 2) või ka midagi olulist korda saata koduses Eestis (alaprogramm 3).

Euroopa Noored Eesti büroo kutsub kõiki 15-25aastasi noori üles tutvuma programmi Euroopa Noored alaprogrammidega ning kasutama neile pakutavaid võimalusi. Aastas on viis taotlustähtaega. Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruar.

Hannes Lents,
teabe- ja kommunikatsioonivaldkonna koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

blog comments powered by Disqus