Kaerasordil ̔Kustaʼ on mitu väärt omadust

Jõgeva kultuurikeskuses Eesti Taimekasvatuse Instituudi eestvedamisel toimunud konverentsil „Agronoomia 2019” tutvustati ka Jõgeva sordiaretajate poolt aretatud uut kaerasorti ʼKustaʼ.


Saalitäie kuulajaskonna ees andsid uuest kaerasordist ülevaate Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlased Ilmar Tamm ja Ülle Tamm. Nad märkisid, et 2017. aasta lõpus sordilehele võetud kaerasort ʼKustaʼ on keskmisest lühema kasvuaja ja suure saagipotentsiaaliga nii tava- kui ka maheviljeluses.

„ʼKustalʼ on keskmisest lühem kõrs, valge tera, avapööris, poolpüstised pöörise külgharud. Uuel sordil on suur 1000 tera mass, keskmine või väiksem terade sõklasus. Mahumass ja terade proteiinisisaldus on keskmised. ʼKustaʼ on hea vastupidavusega kaera kroonroostele. Aretajad soovitavad külvata uut sorti varakult, keskmise külvisenormiga,” rääkis Ilmar Tamm.

Ta tutvustas katseid milles uuel kaerasordil ilmnesid head tulemused nii mahe kui ka tavakatsetes. Mahetingimustes kasvanud vilja koorimise testid tõestasid ʼKustaʼ head koorumist,” lisas ta.

Mahekatsetes oli üheksa ja tavakatsetes 12 sorti. Mahekatsetesse võeti lisaks sordile „Kustaʼ veel teine Eesti kaerasort ʼKalleʼ ja Saksamaa sordid ʼIvoryʼ, ʼBisonʼ, ʼMattyʼ, ʼPoseidonʼ, ʼScorpionʼ, ʼAppolonʼ ning ʼSymphonyʼ”. Tavakatsetes lisandusid nimetatud sortidele veel ka ʼEkspressoʼ Austriast, ʼNikeʼ Rootsist ja ʼHarmonyʼ Saksamaalt.

„Katsetatud sortidel määrati terasaak, kasvuaeg, taime pikkus ja haiguskindlus. Tera kvaliteediomadustest määrati 1000 tera mass, mahumass ja terade proteiinisisaldus. ʼKustaʼ terade proteiinisisaldus jäi mõlemas katses keskmisele tasemele. Kooritud terade osakaal kaera terade koorimisel oli mahekatsetes 67,4–0,9 protsenti. See kvaliteedinäitaja oli sordil ʼKustaʼ keskmisest mõnevõrra parem,” rääkis Ülle Tamm.

Ilmar ja Ülle Tamme sõnul on kaera kasvupind Eestis viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ning ulatus 2018. aastal 40 tuhande hektarini. Arvestades väiksemat toitainete vajadust kui nisul ja odral, võib kaer madalama mullaviljakuse korral anda võrreldes teiste teraviljadega suuremat saaki.

Kaer surub hästi alla umbrohtusid, on hea haiguskindlusega ning moodustab Eestis peaaegu poole kogu mahetoomises kasvatatava teravilja kasvupinnast. Eesti Taimekasvatuse Instituudis pööratakse kaerasortide aretamisel üha rohkem tähelepanu nende sobivusele erinevatesse viljelusviisidesse ,” lisasid sordiaretajad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus