Kabeülesandeid lahendama!

Kabeülesannete lahendamine ja  sellel alal võistluste korraldamine ei ole kindlasti kabehuvilistele uudiseks. Vanem põlvkond mäletab Noorte Hääle ja Spordilehe lahendusvõistlusi,  lähiminevikus on selliseid võistlusi korraldanud Harjumaa ja Nõmme leht. Jõgeva Kabeklubi püüab  traditsiooni jätkata, seda enam, et paljud kabemaad (Holland, Venemaa, Brasiilia, ka Leedu jt) korraldavad oma maa meistrivõistlusi. Tasuks meenutada sedagi, et põhilise tõuke kabe arengule Eestis andis Johannes Türni initsiatiivil 85 aastat tagasi ajakirjas Kodu ilmuma hakanud kabenurk. Kõik tema  toimetatud kabenurgad sisaldasid kabeülesandeid ja esimese ilmumisaasta lõpul sai maestro maha ka esimese üleriigilise lahendusvõistlusega.

Täna avaldame lahendusvõistluse 20 ülesannet, neist 15 64-ruudulises ja viis 100-ruudulises kabes. Kõigis ülesannetes valged alustavad ja võidavad. Ülesannetel 1-10 annab iga õige lahendus kaks ja ülesannetel 11-20 kolm punkti. Maksimaalselt on võimalik koguda 50 punkti. Lahendused tuleb saata meiliaadressil unoplakk1944@mail.ru või postiaadressil Pargi 18-2 48303 Jõgeva “Lahendusvõistlus” hiljemalt 30. juunil (saatmise kuupäev). Lahendusvõistluse tulemused ja ülesannete lahendused avaldatakse Vooremaas ja Jõgeva Kabeklubi koduleheküljel www.jogevakabeklubi.ee. Paremad lahendajad saavad meened.

Lahendusvõistlusel on ka teine etapp, kuhu pääsevad toodud ülesannete 20 paremat lahendajat. II etapp toimub Jõgeva Kabeklubis (spordihoone Virtus, Jõgeva, Aia 40) 17. juulil kell 16 ja seal tuleb kahe tunni vältel püüda jagu saada kabeülesannetest ilma kabelaua ja –nuppudeta. Üldvõitja selgub kahe etapi tulemuste summeerimisel, võistlust toetab Eesti Kultuurikapitali Jõgevamaa ekspertgrupp.

Saabunud on suvi ja ülesanded pakuvad lahendusrõõmu ja võimalust oma võimeid kontrollida. 64-ruudulise kabe laud ja nupud ootavad huvilisi ka Jõgeva linna maleväljakul.

ÜLAR POOM, Jõgeva Kabeklubist

blog comments powered by Disqus