Kaave küla läheb Jõgeva valla koosseisu

Neljapäeval toimunud istungil võttis Jõgeva vallavolikogu ühehäälselt vastu otsuse, millega nõustutakse Pajusi vallavolikogu poolt tehtud ettepanekuga valdade piiride muutmiseks.

Pajusi vallavolikogu pöördus Jõgeva vallavolikogu poole ettepanekuga algatada piiride muutmise menetlus, mille eesmärgiks on anda järgmise aasta kohalike valimiste tulemuste väljakuulutamisel jõustuva haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus Kaave küla üle Pajusi valla koosseisust Jõgeva valla koosseisu.

Vallavanem Enn Kurg ütles volikogu istungil, et Kaave küla elanikud esitasid Jõgeva vallavolikogule pöördumise, milles soovisid liituda Jõgeva vallaga. “Samaaegselt esitasid nad taotluse ka Pajusi vallavolikogule, kes toetas elanike soovi,” lausus vallavanem. “Et Kaave asub nii ajalooliselt kui ka logistiliselt Jõgeva mõjupiirkonnas, siis on täiesti mõistlik, et see küla võiks kuuluda Jõgeva valla koosseisu.”

Kahekümne ühe külaelaniku allkirjaga pöördumises on välja toodud, et ajalooliselt on Kaave küla olnud osa Tartumaast, kuuludes Laiuse kihelkonda ja Jõgeva valla koosseisu. “Seega on läbi aegade olnud Kaave küla elanike tõmbekeskuseks Jõgeva vald ja linn,” märgitakse pöördumises. “Avalikke teenuseid on Kaave küla elanikel mugavam tarbida Jõgeval, mis asub seitsme kilomeetri kaugusel. Tagatud on normaalne ühistransporditeenus. Kaave külale lähim koolieelne lasteasutus asub Jõgeva valla Siimusti külas. Põltsamaaga külal praktiline side puudub.”

Kahekümne kuue elanikuga Kaave külas eelistati Jõgevaga ühinemist ka tänavu aprillikuus Pajusi valla Jõgeva-poolsetes külades läbi viidud küsitlusel, kus selgitati välja elanike arvamus Pajusi valla territooriumiosade võimalikuks ühinemiseks kas Jõgeva või Põltsamaa vallaga. Kõik neliteist küsitlusele vastanud Kaave elanikku toetasid toona ühinemist Jõgeva vallaga.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus