Kaasava eelarve hääletus kestab

Jõgeva vallas on praegu käimas kaasava eelarve hääletus. Selleks on tehtud üheksa ettepanekut ning vallakodanikud saavad oma arvamust avaldada 20. maini.

Jõgeva linna elanikud said kaasava eelarve kogemuse juba möödunud aastal. Toona aitas eelarve kaasav osa teoks teha väärt mõtte – jäädvustada linnaruumis siinse kultuurielu edendaja Airi Rütteri mälestus. Tänavu saavad kaasava eelarve kogemuse Jõgeva linnast ning Jõgeva, Palamuse ja Torma vallast moodustatud uue suure Jõgeva valla elanikud. Ettepanekuid selle kohta, millised ideed eelarve kaasava osa abil teostada võiks, sai esitada 22. aprillini.

Kolmeteistkümnest vallakodanike poolt välja käidud ideest pandi vastava komisjoni ettepanekul hääletusele üheksa: kalmistu digitaalse geoaluse loomine Torma ja Tõreda kalmistule, Jõgeva kettagolfiraja hooldus ja edasiarendus, Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimaluste loomine, Jõgevale koertepargi rajamine, küüditatute mälestusmärgi kinnistu rekonstrueerimine Jõgeva linnas, laste mänguväljaku korrastamine Jõgeva kultuurikeskuse pargis, Luua küla mängu- ja vaba aja veetmise plats, päikesepatareidel LED-valgustid bussipeatustesse ja Siimusti lastekodu Metsatareke territooriumi piiramine aiaga.

Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda kõik Jõgeva vallas elavad vähemalt 16-aastased isikud ning igaüks neist saab hääle anda kolme ettepaneku poolt. Elektrooniliselt saab hääletada volikogude infosüsteemis VOLIS, ent oma hääle saab anda ka vallavalitsuses. Seal toimub hääletamine VOLISe jaoskonnas hääletamise mooduli kaudu ja hääletajale on abiks vallavalitsuse volitatud töötaja. VOLISest leiab ka kõigi üheksa idee lähema tutvustuse.

“Vallakodanikud tunnevad kaasava eelarve vastu päris suurt huvi: juba esimesel hääletuspäeval ütles oma arvamuse välja 40 inimest,” sõnas Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim. “Vallamajas ja teenusekeskustes on viimane hääletuspäev 18. mai, internetis 20. mai. Vallamajja või teenusekeskusesse hääletama minnes tuleb kaasa võtta ID-kaart või muu isikut tõendav dokument, millel isikukood peal.”

Ellu viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis mahuvad kaasavale eelarvele vallaeelarves eraldatud summa piiridesse. Tänavu on see summa 10 000 eurot. Neljapäevase seisuga olid enam hääli kogunud Jõgevale koertepargi rajamise ja Jõgeva aleviku staadionile pesemisvõimaluse loomise mõte.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus