Kaasav eelarve aitab muuta kohalikku elu paremaks

Teisipäeval toimus Põltsamaa kultuurikeskuses kaasava eelarve arutelu, mida juhtis Põltsamaa vallavalitsuse turundusspetsialist Raivo Suni. Põltsamaa puhul on kaasava eelarve näol tegemist uue kogemusega.


Möödunud aasta augustis võeti vastu vastav määrus ning sellel aastal katsetatakse seda Põltsamaa vallas esimest korda. Ideed pakuvad välja kohaliku kogukonna esindajad, et kohalike inimeste elu paremaks muuta.

Selle aasta Põltsamaa valla eelarvest on kaasava eelarve jaoks eraldatud 20 000 eurot. Kaasava eelarve eesmärk on pakkuda inimestele võimalust kaasa rääkimiseks Põltsamaa valla avaliku ruumi kujundamisel. Need ideed võiksid olla seotud mingi konkreetse sündmuse või objektiga avalikus ruumis.

Välja pakutavate ideede puhul on oluline, et objekt või ka sündmus peab olema juurde pääsetav või kasutatav kõigi inimeste jaoks. Kaasava eelarve raha on mõeldud tegevusteks või objektide rajamiseks, millest saab kasu võimalikult palju inimesi. Ettepanekuid saab esitada vabas vormis koos realistliku idee kirjeldusega, mis jääks eelarve summa piiresse.

Kaasavasse eelarvesse laekunud ideede viiakse vahel läbi identifitseeritud rahvahääletus, mis on kavandatud aprilli keskpaika. Idee peab olema realiseeritud 2020. aasta 1. juuniks.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus