Kaareperre kavandatakse viadukti

Kavandatav projekt näeb ette nii Kaarepere, Pikkjärve kui ka Visusti ülesõidu likvideerimist ning sõidukite kõigilt kolmelt maanteelt viaduktile juhtimist. Viadukt on plaanis ehitada praegusest Pikkjärve raudteeülesõidust pisut Kaarepere poole ning pikendada Pikkjärve-Tõrve ning Kaarepere-Palamuse teed raudteega paralleelselt Tartu-Jõgeva-Aravete teeni. Kaardi, kus punaste joontega märgitud Tartu-Jõgeva-Aravete tee õgvendus koos viaduktiga ja ümbersõiduteed, leiab huviline Palamuse valla kodulehelt.

 Tartu Teedevalitsuse juhataja Kuno Männiku sõnul on protsess alles algfaasis ja projekteerijagi leidmata.

?Projekteerimise algatamisega oli kiire eelkõige sellepärast, et projektile on plaanis taotleda toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist,? ütles Kuno Männik. ?Kuna ettevalmistamisel olevas uues Eesti Vabariigi teehoiukavas on veel lahtisi otsi, pole vastav komisjon ka ära otsustanud, missuguste teeobjektide valmimist toetatakse uuel rahastamisperioodil ehk aastani 2013 Euroopa Liidu struktuurifondidest.?

Tõenäosust, et Kaarepere viadukt rahastatavate objektide hulka arvatakse, peab Männik aga väga suureks, sest selle vajalikkust pole kellelegi vaja tõestada.

?See ettevõtmine võimaldab suhteliselt vähese rahaga ära lahendada palju probleeme,? ütles Kuno Männik. ?Kui Tartu-Jõgeva teel piirdub rongi möödasõitu ootavate sõidukijuhtide ajakadu vaid mõne minutiga, siis Kaarepere ja Palamuse vahet kulgejad passivad teinekord pool tundi jaamas seisva kütuserongi taga.?

Männik loodab, et kinnitus Pikkjärve viadukti struktuurifondidest rahastatavate objektide hulka arvamise kohta tuleb lähema kuu aja jooksul. Siis saab kuulutada välja riigihanke projekteerija leidmiseks. Optimistliku prognoosi järgi võiksid viadukt ja ümbersõiduteed valmida 2010. aastaks. Praegused raudteeületuskohad jäävad sestpeale avatuks vaid jalakäijatele.

On ka vastaseid

Kui Kuno Männiku arvates ei vaja Kaarepere viadukti vajalikkus kellelegi tõestamist, siis ühes Vooremaale tulnud kirjas on oma nime avaldada mittesooviv kirjutaja (küll on tema nimi teada toimetusele) selle siiski kahtluse alla seadnud.

?Nägin Palamuse vallalehes (kirjutaja peab siiski arvatavasti silmas valla kodulehte ? R.M.) maanteeameti plaani ehitada Jõgeva-Tartu maanteele raudteeviadukt ja likvideerida kohalikud raudteeülesõidukohad, sh Kaarepere ülesõit. Mind teeb see projekt murelikuks. See hävitab traditsioonilise kohaliku infrastruktuuri. Asi toimub küll turvalisuse tõstmise nime all, ent kas see on kõige mõistlikum lähenemine?? kirjutab autor. Ja jätkab:

?Viadukti rajamine on positiivne, aga milleks likvideerida kohalikke ülesõite? Raudteeliiklus ei ole ju seal niivõrd tihe. Ei ole kuulnud, et Kaarepere ülesõidul oleks toimunud liiklusõnnetusi. Ainus võit on raudteefirmale, kes saab likvideerida ülesõiduga seotud ohutustehnika. Pealegi selline viadukt ei lahenda probleemi jalakäijatele, kelle jaoks Kaarepere ülesõit on vahel tunde suletud seoses naftarongide peatumisega. Autoga liiklemine Palamuselt Kaareperre muutuks senisest oluliselt pikemaks. Kaarepere kaudu Jõgevale või Tallinna sõitja peaks tegema kõigepealt suure kaare Tartu suunas.

Sel suvel tähistati pidulikult Palamuse-Kaarepere maantee rajamise 80. aastapäeva. See maaliline ühendustee, mis oluliselt parandas liiklemisvõimalusi, on suurepärane näide kohalike inimeste saavutusest. Selle tee rajamine on jäänud eredalt inimeste mällu. Minu vanaema Linda Kapral, kes siis alustas töötamist Palamuse koolis, armastas sageli rääkida sellest, kuidas see tee sündis. Kaarepere ülesõidu sulgemist on ka varem planeeritud, kuid seni on õnneks need plaanid tühistatud. Ma tahaksin loota, et nii läheb ka seekord.?

Ohutus eelkõige

Vooremaa palus kirja kommenteerida Kaareperes elaval Palamuse vallavanemal Urmas Astelil, kelle ümber rongi sõitmise (seda saab teha nn hekitagust Vetto teed mööda) rekord on seitse korda ühe päeva jooksul.

?Palamuse Vallavalitsus on projektile oma heakskiidu andnud täies veendumuses selle vajalikkuses ja loodan väga, et seekord asi lõpuks ka teoks saab,? ütles Urmas Astel. ?Kohalikel liiklejail hakkab liikluse ümbersuunamise tagajärjel küll tõepoolest natuke rohkem aega ja bensiini kuluma, aga Piibe maanteel liikujail kulub seda jälle tunduvalt vähem ning neid on mitu korda rohkem.

Ka ükski Palamuse valla kodanik ei saa enam suurel ülesõidul rongile otsa põrutada ja mitu kuud voodis külitada. Visusti ülesõit on aga oma ehituselt hoopis eluohtlik. Seal on üks meie valla elanik elu andnud ja mitu muudki avariid olnud. Kaarepere jaama ülesõidul toimunud õnnetustest pole ka mina kuulnud, aga näen iga päev seda, kuidas vilkuvate fooritulede korral autod ikkagi raudteed ületavad ja küll see õnnetus nii ka ükskord tuleb.?

 Jalakäijate olukord vallavanema sõnul tõesti ei parane, aga see pole tema arvates ka selle projekti eesmärk. Infrastrukuur on aga tema meelest asi, mis peaks kogu aeg arenema ja täiustuma, mitte seisma 80 aastat ja enamgi muutmatuna.

?Kui järgmiseks tahetakse laiendada Palamuse-Kaarepere teed, et autod üksteisest vabalt mööda saaksid, kas peaksime ka siis ütleme, et ärme teeme, kuna hobustele käis selline tee küll?? küsis vallavanem. ?Ja minu vanaema rääkis mulle, et enne kui Kaarepere raudteejaam praegusesse asukohta kolis, asus see hoopis Pikkjärvel. Kas ka toonane infrastruktuuri muudatus oli viga??

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus