Kaareperes tunnustati õppijanädala tublimaid

Möödunud teisipäeval Kaarepere rahvamajas toimunud Täiskasvanud Õppija Nädala tänusündmusel kuulutati Jõgevamaa aasta õppijaks Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur Reine Koppel ja aasta seeniorõppijaks Jõgeva eakate kodulooringi juhendaja Asta Paeveer.

 

Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) tänusündmus toimus mitmest asjaolust tingituna alles mõni aeg pärast teemanädala lõppu. Ent väljajagatud tiitlite väärtust see ei vähenda. Kui aasta õppijat on TÕNi raames ikka välja kuulutatud, siis aasta seeniorõppija tiitel oli uus nähtus.

“Otsustasime selle tiitli välja anda sellepärast, et sellele oli väga sobiv kandidaat,” ütles Jõgevamaa TÕNi koordinaator, maakonna rahvakultuurispetsialist Pille Tutt.

Aasta seeniorõppija Asta Paeveer on avastanud enda jaoks sellise toreda nähtuse nagu Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juures tegutsev väärikate ülikool ning on lõpetanud selle esimese ja teise etapi. Loengud toimuvad seal kaks korda kuus ja neid käivad kuulamas enamasti kõrgharidusega eakad inimesed, kes huvitatud vaimu värskendamisest.

“Väärikate ülikooli loengud annavad mulle palju selliseid teadmisi, mida saan kodulooringis teistele edasi anda,” ütles Asta Paeveer.

Jõgeva kultuurikeskuses tegutsev eakate kodulooring sai kevadel kümneaastaseks ning selles osaleb viiekümne inimese ringis. Käivitas Asta kodulooringi omal ajal seepärast, et Jõgeval on ka eakamate inimeste hulgas põliselanikke suhteliselt vähe, mujalt tulnud teavad aga üsna vähe sellest, mis selles linnas kunagi olnud ja toimunud on. Jõgeva linna ja selle ümbruse ajalugu, ka siinse kandiga seotud Kalevipoja lood ongi peamised teemad, mida kodulooringis käsitletakse. Üldjuhul peab Asta loenguid ise, paaril-kolmel korral aastas kutsub külalislektori. Õpitut kinnistatakse ekskursioonidega.

Väärikate ülikool on andnud Astale innustust laiendada kodulooringi teemade valikut ning võtta kõne alla näiteks väärikalt vananemise, pärimisõiguse jms probleemid.

“Kutsumegi ennast viimasel ajal rohkem eakate akadeemiaks, mitte kodulooringiks,” ütles Asta Paeveer.

Pingeseisundis sünnivad head nipid

Ka aasta õppija Reine Koppel vedas hiljuti käima ühe akadeemia – kultuuriseltsi Vanaveski külaakadeemia, milles on toimunud juba kolm loengut. Üks neist käsitles täheteadust, teine geene ning kolmas meie esivanemate usku. Seega oleksid nii aasta õppija kui ka seeniorõppija võinud vabalt kandideerida ka aasta koolitaja tiitlile.

Rita Sildnik, kes viimatinimetatud tiitli tegelikult pälvis, ei saanud tänusündmusel osaleda, sest tegeles parasjagu sellesamaga, mis talle aunimetuse tõi – koolitas täiskasvanuid. Lisaks Jõgeva Ühisgümnaasiumile annab Rita Sildnik nimelt inglise keele tunde Jõgeva Koolituskeskuses.

“Mis seal salata, täiskasvanute koolitamine annab ka palgalisa, ent raha pole siiski peamine, mis motiveerib seda tööd tegema, pigem ikka hea seltskond,” ütles Rita Sildnik. “Eriti mõnus on tundi anda selles rühmas, mille tuumik juba kolmandat aastat koos käib: seal toimub kogu õppetöö üksteise sõbraliku tögamise saatel. Ent positiivseid emotsioone ja energiat saan teistegi rühmadega suheldes. Tunnid on tihti nii pingelised, et lõpuks on selg rahmeldamisest märg, aga just sellises pingeolukorras tuleb alatasa häid metoodilisi nippe pähe. Nii et vahel võib tund algselt planeeritust kardinaalselt erineda. Aga täiskasvanud õppijad teevad kõik “trikid” nurisemata kaasa ja eriti algajate puhul on edusammud kiiresti näha. Sellepärast tasubki seda tööd teha.”

Oodatakse rõõmsa ärevusega

Lisaks aasta koolitaja tiitlile anti tänavu välja ettevõtliku koolitaja tiitel ning selle pälvis Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Koolitussõbralikumaks organisatsiooniks tunnistati Põltsamaa Ühisgümnaasium ja koolitussõbralikumaks omavalitsuseks Põltsamaa vallavalitsus. Maakondlik koordinaator Pille Tutt tänas neljateistkümnendast Täiskasvanud Õppija Nädalast kokkuvõtteid tehes kõiki, kes vaevaks võtsid aasta õppija, koolitaja jt tiitlitele kandidaate esitada, samuti Aili Sooleppa, Merje Talistut, Reet Kikkast, Margit Soievat, Tiina Mihhailovat, Valdi Reinast, Ave Unti, Marika Isotamme, Rutt Rimmelit, Liia Stammi, Helgi Kaevalit, Marika Pravet, Margus Essi ja teisi, kes eri piirkondades nädala ettevõtmisi korraldasid.

“Täiskasvanud inimene ei tee üldjuhul seda, mis ta hingele midagi ei paku. Sestap tundub, et õppimine ja enesetäiendamine on meie inimestele hingelähedane,” arvas Pille Tutt. Pajusilanna Aili Soolepp kinnitas tema sõnu, öeldes, et nende kandis oodatakse Täiskasvanud Õppija Nädalat ikka rõõmsa ärevusega hinges ning hakatakse varakult nuputama, mida seekord huvitavat teha.

TÕNi tänusündmust aitasid korraldada Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras ning Haridus- ja teadusministeerium. 

Jõgevamaa TÕNi tunnustatud

aasta õppija — Reine Koppel

aasta seeniorõppija — Asta Paeveer

aasta koolitaja — Rita Sildnik

ettevõtlik koolitaja — Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

koolitussõbralikum organisatsioon — Põltsamaa Ühisgümnaasium

koolitussõbralikum omavalitsus — Põltsamaa vallavalitsus

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus