Kaareperes algasid tee-ehitustööd

<span lang=””>

Kes viimase nädala jooksul Kaareperest Palamuse poole või vastupidi sõitma juhtunud, on võinud oma silmaga veenduda, et Jõgevamaa tänavuse suurima tee-ehitusprojekti teostamine on alanud. Tuleva aasta alguseks peaksid valmima kauaoodatud Kaarepere raudteeviadukt ning selle funktsioneerimiseks vajalikud ühendus- ja ümbersõiduteed.

Eeltööd algasid juba möödunud nädalal, tõsisemalt hakkas peatöövõtja AS Nordecon Kaarepere raudteejaama lähedal toimetama sel nädalal. Mahukate tööde käigus ehitatakse Tartu-Jõgeva-Aravete tugimaanteele 73 meetrit pikk ja 11 meetrit lai viadukt. Selle valmides kaotatakse lisaks nimetatud tugimaanteel paiknevale samatasandilisele raudteeülesõidule ka ülesõidud Pikkjärve-Tõrve ja Kaarepere-Palamuse maanteel: nende teede trassi muudetakse nii, et sõidukid pääsevad tugimaanteele ilma raudteed ületamata.

Kaareperre ja Pikkjärvele ehitatakse välja ka umbes kaks kilomeetrit jalgteid ning Kaarepere raudteejaama lähedale rajatakse parkla. Maanteeameti Lõuna regiooni tellitud tööd lähevad maksma 5,1 miljonit eurot ja neid rahastab 80 protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööde põhieesmärk on muuta raudteeületus liiklejate jaoks senisest turvalisemaks.

Liiklus ohutumaks

“Kaarepere kandi kolmel raudteeülesõidukohal on viimase kümne aasta jooksul juhtunud viis liiklusõnnetust, kus on hukkunud üks ja vigastada saanud viis inimest. Need arvud näitavad selgelt, et tegemist on liiklusohtliku kohaga, mis vajab ümberehitamist,” ütles Maanteeameti lõuna regiooni direktori asetäitja ehituse alal Janar Taal.

Lisaks eelpool mainitud töödele on plaanis ümberehitatavatelt ja likvideeritavatelt teelõikudelt mahafreesitava asfaldipuruga katta ja tolmuvabaks muuta Mullavere-Visusti tee 6,5 km pikkune ja Luua-Vaidavere tee 1 km pikkune lõik — juhul, kui objektilt ikka tuleb vajalikus koguses freespuru. Neid töid rahastatakse Maanteeameti eelarvest.

Paar nädalat tagasi kirjutas Palamuse Valla Teataja sellest, et Palamuse vallavalitsus jättis ASi Nordecon poolt neile saadetud projekti “Raudtee ülesõidukohad riigi tugimaanteel nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete ja riigi kõrvalmaanteed nr 14200 Pikkjärve- Tõrve ning 14204 Kaarepere- Palamuse (km 29,5-32,2)” esimese köite kooskõlastamata. Olulisimaks põhjuseks, miks vallavalitsus nii talitas, oli vallavalitsuse soovitud Pikkjärve ja Kaarepere vahelise kergliiklustee puudumine projektist. Oluliseks pidas vald kõnealust kergliiklusteed nii jalakäijate ja ratturite liiklusohutuse kui ka kohalike elanike sportimisharrastuse ja paikkonna turismipotentsiaali ärakasutamise seisukohalt.

Hea tahte märk

Valla kooskõlastust polnud projektil veel eilegi, ent Janar Taali sõnul see ehitustöid ei takista.

“Projekt saigi antud juhul vallale kooskõlastamiseks saadetud hea koostöötahte märgiks, seadus antud juhul vallaga kooskõlastamise kohustust ei sea,” ütles Taal. “Oleme valla esindajatega pärast nende äraütlevat otsust koos istunud ja selgitanud, miks Pikkjärve ja Kaarepere vaheline kergliiklustee ära tuli jätta ning viaduktki algselt kavandatust lühem ja kitsam projekteerida. Riik seadis paraku rahalised piirid ette ning selleks, et koos tellijareserviga 80 miljoni krooni ehk 5,1 miljoni euro piiridesse ära mahtuda, tuli mitte just meeldivaid valikuid teha. Samas peaks Kaarepere ja Pikkjärve vahet liiklevate jalgratturite ja jalakäijate kõrvalmaanteele suunamine, mille välja pakkusime, olema täiesti rahuldav variant, sest liiklus jääb sellel maanteel hõredaks.”

Ka Palamuse vallavanem Urmas Astel kinnitas, et vallal pole plaanis n-ö pilli lõhki ajada, vaid anda kooskõlastus kohe, kui projekti hädapärased täiendused on tehtud.

Viadukti ja teede ehitus kestab arvatavasti 2012. aasta alguseni. Teetööde piirkonnas peavad sõidukijuhid arvestama liikumiskiiruse piiranguga, ette võib tulla ka liikluse ümbersuunamist. Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab töövõtja AS Nordecon, piirangutest teavitab liiklejaid Maanteeinfokeskus.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus