Kaarepere viadukti hakatakse ehitama tuleva aasta algul

<span lang=””>

Meie maakonna tuleva-aastaseks suurimaks tee-ehitusprojektiks on Kaarepere uue liiklussõlme ja raudteeviadukti rajamine. Leping ehitajatega, ASiga Nordecon Infra kui juhtivpartneriga ning ASidega Nordecon International ja Ramboll Eesti on juba sõlmitud ning töid alustatakse arvatavasti jaanuaris.

Kaarepere viadukti ehitaja pidi algselt selguma juba oktoobri lõpuks, ent paraku vaidlustas üks pakkujatest riigihanke tulemuse. Kohtuvaidlus pole praegusekski veel lõppenud, ent Lõuna Regionaalse Maanteeameti direktori asetäitja teede arengu alal Janar Taal kinnitas, et takistusi ehitajaga lepingu sõlmimiseks seaduse järgi enam pole.  Küll aga puudub Taalil tulenevalt kohtumenetluse jätkumisest praegu õigus kommenteerida vaidlustuse sisu.

Viadukt rajatakse raudtee ja Tartu-Jõgeva maantee ehk riigi tugimaantee nr 39 praegusest samatasandilisest ristest paarsada meetrit Kaarepere poole. Kui viadukt ja vajalikud ühendusteed valmivad, suletakse lisaks mainitud raudteeülesõidule veel kaks läheduses asuvat samatasandilist raudteeülesõitu, millest üks paikneb Kaarepere-Palamuse ja teine Pikkjärve-Tõrve kõrvalmaanteel.

Ehkki paljude selles piirkonnas liiklejate igapäevased sõidumarsruudid seetõttu mõnevõrra pikenevad (näiteks peavad suurema aja- ja bensiinikuluga arvestama Kaarepere ja Palamuse ning Pikkjärve ja Visusti vahet sõitjad), jäävad samas ära sagedased tüütud tõkkepuude taga ootamised ning eelkõige võidetakse ohutuses: rongi ja auto kokkupõrkeid on ette tulnud kõigil kolmel ülesõidul ning ühel juhul on see lõppenud ka inimese hukkumisega.

Talv ei sega

Janar Taali sõnul sõlmiti Nordecon Infraga tegelikult suisa kaks lepingut. Teine neist käsitleb mõnede ümberkaudsete kruusateede katmist ümberehitatavatelt ja likvideeritavatelt teelõikudelt maha freesitava asfaldipuruga. Kahe lepingu maht on ühtekokku umbes 85 miljonit krooni ning 80 protsenti sellest tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Millal ehitaja kopa maasse lööb, seda ei osanud Janar Taal veel öelda. See sõltub sellest, millal saadakse ehitusluba, ning sellest, millal saavad tehtud mõned pooleli olevad projekteerimistööd.

Usun siiski, et töid alustatakse juba jaanuarikuus,” ütles Janar Taal. Talv selle juures takistuseks pole. Pigem võib öelda, et uute teelõikude rajamiseks vajalikke mullatöid ongi parem just talvel teha, sest siis pääseb suurte masinatega vajalikesse kohtadesse ligi. Uued teelõigud hakkavad ju kulgema mööda põldu.”

Taali sõnul alustataksegi tööd uute teelõikude rajamisest, olemasolevate teeosade kallale minnakse alles tuleval suvel. Millal kogu objekt valmib, seda Janar Taal ennustada ei osanud.

Võib minna rohkem kui aasta

Alguses eeldasime, et ehitaja peaks viadukti ja liiklussõlme valmis saama ühe aastaga,” ütles Taal. Et ehitustööde algus aga riigihanke tulemuste vaidlustamise tõttu kahe kuu võrra edasi lükkus, võib see tähendada seda, et tööde lõpp lükkub edasi tunduvalt rohkem. Paljud teetööd on ju sesoonse iseloomuga, neid saab teha ainult teatud ilmastikutingimuste juures. Näiteks kui asfalt enne talve panemata ja teekate märgistamata jääb, siis saab need tööd ette võtta alles kevade saabudes.”

Palamuse vallavanema Urmas Asteli sõnul on see, et palju kõneldud ja kaua planeeritud Kaarepere viadukti nüüd lõpuks tõesti ka ehitama hakatakse, igati hea uudis.

Eelkõige on see hea uudis liiklusohutuse suurenemise seisukohalt. Kolmel suletaval raudteeülesõidul on juhtunud nii mõnigi liiklusõnnetus. Kui tänu viaduktile ükski inimelu säästetakse, on see juba suur asi,” ütles Urmas Astel.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus