Kaarepere viadukti ehitushange on välja kuulutatud

Lõuna Regionaalne Maanteeamet on välja kuulutanud riigihanke Kaarepere lähedale liiklussõlme väljaehitamiseks. Loodetavasti veel tänavu algavate ehitustööde tulemusena asendatakse kolm selle piirkonna raudtee ülesõidukohta viaduktiga.

Augusti algul välja kuulutatud riigihange on olemuselt ehitus- ja projekteerimishange.

„Ehkki viadukti ja kogu liiklussõlme väljaehitamiseks vajalikud projektid on põhimõtteliselt olemas, vajab viadukti projekt siiski mõningast ümbertegemist, sest muidu ei taha ehitushind meie eelarveliste võimaluste sisse ära mahtuda,” ütles Lõuna Regionaalse Maanteeameti ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski.

Tema sõnul tuleb viadukt algselt kavandatust pisut lühemaks ja kitsamaks ümber projekteerida, ent kindlasti ei muuda see liiklemist viaduktil ebamugavamaks ega ohtlikumaks. Pakkumiste maht peab jääma 80 miljoni krooni piiridesse, sest just sellised on tellija eelarvelised võimalused. Kuipalju tööd tegelikult maksma lähevad, selgub siis, kui ehitaja leitud.

„Summast, mille liiklussõlme rajamiseks kulutada saame, tuleb 85 protsenti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja ülejäänu Eesti riigilt,” ütles Oleg Lužetski.

Tema sõnul eeldab sellise maksumusega objekt seaduse järgi rahvusvahelise hanke väljakuulutamist, seega võib ehitaja tulla ka välismaiste firmade hulgast. Samas usub ta, et pigem leitakse ehitaja siiski Eestist. Huvi hanke vastu on olnud siinsete firmade hulgas igatahes elav: hanke dokumendid on välja võtnud üsna mitu ettevõtet.

„Firmade huvi kasvatab kindlasti asjaolu, et see on selline hea objekt, kus ka talvel tööd saab teha,” ütles Oleg Lužetski. „Vundamente saab rajama hakata näiteks ka siis, kui talv taas karmiks kujuneb.”

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 9. september ning oktoobri alguseks peaks selge olema, kes viadukti ja liiklussõlme projekteerima ja ehitama hakkab. Tööde kavandatud alguskuupäevaks on 1. november ja lõpukuupäevaks 1. oktoober 2011.

Suurendab liiklusohutust

Lõuna Regionaalse Maanteeameti ehitusosakonna juhataja sõnul aitab uue liiklussõlme väljaehitamine eelkõige suurendada liiklusohutust. Kui viadukt ja vajalikud ühendusteed valmivad, suletakse kolm samatasandilist raudteeülesõitu, millest üks paikneb riigi tugimaantee nr 39 Pikkjärve ja Kaarepere vahelisel lõigul ning kaks ülejäänut sellega lõikuvatel Kaarepere-Palamuse ja Pikkjärve-Tõrve kõrvalmaanteedel. Ehkki paljude selles piirkonnas liiklejate igapäevased sõidumarsruudid selle tõttu mõnevõrra pikenevad (näiteks peavad suurema aja- ja bensiinikuluga arvestama Kaarepere ja Palamuse ning Pikkjärve ja Visusti vahet sõitjad), jäävad samas ära sagedased tüütud tõkkepuude taga ootamised ning, nagu öeldud, võidetakse ka ohutuses. Juhtus ju tänavu jaanuariski Pikkjärve ülesõidul liiklusõnnetus, mille tagajärjel inimene surma sai.

„Ohutumaks ja mugavamaks muudab kohalike inimeste elu ja läbisõitjate liiklemise ka see, et praegu Pikkjärve küla läbiv tugimaantee hakkab tulevikus kulgema külast kaarega mööda, ning see, et koos uute maanteelõikudega ehitatakse välja ka mõned kergliiklustee lõigud,” ütles Oleg Lužetski.

Arutelud rahumeelsed

Kui paljud sedalaadi projektid, mis ühel või teisel viisil ka inimeste maaomandit puudutavad, kutsuvad sageli esile kohalike elanike emotsionaalset vastuseisu, siis Kaarepere liiklussõlme kavandamise aegsed avalikustamiskoosolekud möödusid väga asjalikus ja mõistvas õhkkonnas. Saabunud majandussurutis tekitas küll vahepeal küsimuse, kas liiklussõlme väljaehitamiseks kavandatud summad valitsuse laiaulatusliku kärpimiskampaania käigus olematuiks ei muutu, ent nüüdseks on selge, et õigus oli maanteeameti esindajail, kes kinnitasid, et see on üks kindlamini teostuvaid lähiaja teeprojekte Eestis.

Kindlasti on see ka suurim lähiajal Jõgevamaal teoks saav teeprojekt. Üks eelmisi suuremaid oli 14-kilomeetrise Mõisaküla-Torma teelõigu rekonstrueerimine. Ehkki tööd said seal valdavas osas tehtud juba möödunud aastal, võeti objekt ametlikult vastu alles eelmisel nädalal.

„Tööde ametlik lõpptähtaeg oligi alles 1. august 2010, aga ehitaja tegi põhitööd juba eelmisel aastal ära, tänavuseks aastaks jäid ainult teekatte märgistustööd ning sõidutee äärde kergliiklusteede rajamine,” ütles Oleg Lužetski. „Veel on tänavu kaetud freespuruga 26 kilomeetrit Jõgeva ja Torma valla teid ning äsja valmis kõnniteelõik Sadukülas.”

Nüüd jääb siis üle oodata suurte tee-ehitustööde algust Kaarepere lähedal. Nostalgiliste kalduvustega inimestel on järelikult viimane aeg selle kandi maastik praegusel kujul mällu söövitada või isegi fotodele jäädvustada, sest tuleval aastal samal ajal näeb seal kõik arvatavasti hoopis teisiti välja.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus