Kaarepere-Õuna maanteelõigu teetööd on graafikust ees

?Tööde tellijana on hea meel, et oleme saanud tõsise koostööpartneri,? kiitis Tartu Teedevalitsuse juhataja asetäitja Jüri Tomson töid teostavat AS Talterit. Projekti kohaselt peaksid ehitustööd 15 kilomeetri pikkusel lõigul lõppema käesoleva aasta 1. septembril, kuid graafikust ollakse praegu ees.

Tihe liiklus tingis remondivajaduse

Teeremondi planeerimisega tehti algust juba 2002. aastal ning projekt valmis aasta hiljem. ?See teelõik sai käsile võetud, sest tegemist on Piibe maantee kõige kehvemas seisus olev lõiguga,? selgitas Tomson. Ta lisas, et tegemist on küll riigimaanteega, kuid Jõgeva linna külje all ning Mustvee ristis olevate ettevõtete töötajate jaoks on see igapäevane teekond. ?Seepärast on see väga tiheda liiklusega lõik ja lihtsalt vajas kiiret remonti,? nentis Tomson.

Tööd on praeguse seisuga kulgenud plaanipäraselt ning esimeste kvaliteedikontrollide tulemused on positiivsed. ?Oluline ja hea on see, et mullatöid sai juba eelmisel aastal teha,? selgitas Tomson ning lisas, et tempo, millega asju aetakse, on hea. ?Kui ilm on soodus ja sama tempo püsib, siis on laste koolimineku ajaks ehk kõik valmis,? avaldas ta lootust.

ASi Talter esindaja Benno Paasi sõnul töötab Kaarepere-Õuna teelõigul umbes 25 meest ning hetkel on pooleli asfalteerimistööd.

Lisaks uuele asfaltkattele maanteel rajatakse kõrvale ka 5,5 kilomeetri pikkune jalgtee, mis peaks liiklusohutusele oluliselt kaasa aitama. ?Asjad on Eestis edasi liikunud ja kui aastate eest planeeriti teetöid tehes vaid maantee remonti, siis siin on asi korralikult käsile võetud,? tundis Tomson uhkust. Ta lisas, et projekteerimisel on arvesse võetud ka kohalike elanike ja ettevõtete arvamusi ja huve.

Palju kinnistuomanikke

Suurimat peavalu tekitas ehitajatele tee äärde jäävate kinnistute omanike suur arv. ?Siin on ligi 160 kinnistuomanikku, kellega tuli läbirääkimisi pidada,? selgitas Tomson ning lisas, et jalgteede ehituse tõttu tuli ka maad välja osta ning katastritoiminguid läbi viia. ?Kõike pole loomulikult suudetud ette näha, aga järelvalve on siin head tööd teinud,? arvas Tartu Maanteeameti juhataja asetäitja. Ta lisas, et õnneks on ka kohalikud elanikud ja kinnistuomanikud aktiivsed olnud ning probleemid on lahenduse leidnud.

Objektil tellijapoolset järelvalvet teostav AS Taalri Varahaldus projektijuht Tõnu Maasik tõdes, et probleeme on olnud juba projekteerimisstaadiumist. ?Projekteerimise alustamisest kuni hetkeni, mil seda ellu viima hakatakse, muutub palju, näiteks vahetab maatükk omanikku,? selgitas ta ning lisas, et kooskõlastustele kinnistute omanikega kulub palju aega. Üldjoones jagas ka Maasik ehitajatele kiidusõnu.

Taastusremont algas Kaarepere ja Õuna vahelisel teelõigul 2004. aasta sügisel, mil alustati uute truupide ehitamist ning side- ja elektrikaablite ringitõstmist. Samuti on plaanis rajada jalgtee äärde tänavavalgustus. Tööde kogumaksumus on 57 miljoni krooni, millest 75 protsenti kaetakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahadega. Riigi osalus on 25 protsenti.

MARTTI KASS

blog comments powered by Disqus