Kaarepere küla saab uue veetorustiku

Kaarepere elanikel tuleb lähiajal arvestada liiklemisraskustega, sest vee- ja kanalisatsioonitorustiku uuendamise käigus tehakse külas rohkesti kaevamistöid. Renoveeritud torustik tagab tulevikus külaelanikele puhtama kraanivee ning parema veevarustuse.


Palamuse vallas haldab vee- ja kanalisatsioonisüsteeme 22 Jõgevamaa, Tartumaa ja Ida-Virumaa omavalitsuse asutatud aktsiaselts Emajõe Veevärk. Nende tellimisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) rahastamisel torutöid tehaksegi.

“Kaareperes vahetatakse välja kogu küla vee- ja kanalisatsioonitorustik,” ütles ASi Emajõe Veevärk tehniline nõunik Margus Sinimäe ja täpsustas, et torutööd toimuvad küla keskuse alal. Küla administratiivse piiri sisse jääb ka hulk üksteisest eraldi seisvaid talusid, ent neid pole projekti kaasatud. Veetorusid paigaldatakse maa alla umbes 3250 ja kanalisatsioonitorusid umbes 2700 meetri jagu. Töid tehakse ühtekokku 373 509 euro eest, millele lisandub kahekümneprotsendiline käibemaks.

Vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekti rahastab 85 protsendi ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus, ülejäänud summa tuleb Emajõe Veevärgi kaudu Palamuse vallalt. Torustiku rekonstrueerimise hankel tegi parima pakkumise Santeh-Ehituse OÜ. Kopad lõid nad maasse 16. augustil.

“Oleme sellega, mida nad senini teinud on, väga rahul ja meil on ka varasemast koostööst selle firmaga positiivsed kogemused,” ütles Margus Sinimäe.

Tema sõnul oli Kaarepere senine vee- ja kanalisatsioonitorustik amortiseerunud. Et see kriitilises seisus on, seda on näitasid ka mõned hiljutised torulekkest põhjustatud veeavariid.

Uus torustik aitab parandada ka kraanivee kvaliteeti. Kaarepere küla veepuhastusjaam renoveeriti juba kolm aastat tagasi. Pärast seda hakkas jaam tootma senisest tunduvalt puhtamat vett, ent mööda roosteseid ja kinnikasvanud torusid voolates kaotas see enne tarbijateni jõudmist oma kvaliteedi.

“Uusi plasttorusid mööda jõuab vesi puhtana vähemasti kinnistu piirini. Kinnistu piirides torustiku uuendamine on aga juba kinnistuomanike asi,” sõnas Margus Sinimäe.

Ajutised hädad

Uue torustiku rajamisega saab lahenduse veel üks probleem. Vana torustik ehitati nõukogude ajal, kui kogu maa oli riigi oma. Vahepeal on toimunud erastamine ning nüüd kulgeb vana torustik üle eri omanikele kuuluvate kinnistute. Uus torustik on projekteeritud nii, et see jääks valdavalt avalikus kasutuses olevale maale, näiteks teede-tänavate alla.

Margus Sinimäe sõnul tekitavad torustiku uuendamisega seotud kaevetööd kaareperelastele lühiajalisi ebameeldivusi: ligipääs kodule või mõnele asutusele võib olla raskendatud, vihmaga lähevad läbikaevatud kohad poriseks jne. Kui tänavatorustik on valminud, survekatsed tehtud ning veeproovid võetud ja korras, algavad kinnistutorustike ümberühendamised uuele torustikule. Sellega seoses tuleb elanikel olla valmis korralisteks veekatkestusteks.

“Aga pärast kinnistutorustike ümberühendamist peaksid tänavatorustikus avariidest tekkivad veekatkestused olema küll väga erandlikud,” kinnitas Margus Sinimäe.

Tema sõnul tegeldakse praegu küll ainult vee- ja kanalisatsioonitorustiku uuendamisega, ent tegelikult vajab rekonstrueerimist ka Kaarepere küla reoveepuhasti, mis pole juba aastaid toiminud. Seegi töö mahub sama KIKi projekti raamidesse, ent selle jaoks on vaja korraldada eraldi hange. Praegu on valmimas reoveepuhasti korrigeeritud tehnoloogiline projekt.

“Uue tehnoloogilise projekti vajaduse tingis asjaolu, et Kaarepere külje all asuv loomafarm pidi tänavuse aasta maikuuks tegevuse lõpetama. Sellega seoses pani KIK kahtluse alla, kas küla vajab nii suure jõudlusega reoveepuhastit, kui algselt projekteeritud sai,” ütles Margus Sinimäe. “Pärast farmi sulgemist saidki voolukogused ja reostuskoormus uuesti mõõdetud ning tulemused projekteerijale edastatud. Peatselt valmib uus tehnoloogiline projekt ning siis kuulutame välja reoveepuhasti rekonstrueerimise hanke.”

Hinnad ei tõuse

Margus Sinimäe sõnul ei too vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine kaasa vastavate teenuste hinnatõusu.

“Emajõe Veevärk opereerib vee- ja kanalisatsioonisüsteeme kahekümne kahes omavalitsuses ja hinnapoliitika on igal pool üks. Nii see küll pole, et täna teeme Kaareperes midagi korda ja homme tõstame seal kohe hinda,” kinnitas Sinimäe.

Ehitaja töögraafik on tema sõnul koostatud nii, et kõigepealt tehakse valmis need torustikulõigud, mis jäävad mustkattega teede-tänavate alla.

“Siis peaks ehitaja jõudma kõvakattega teed enne talve uuesti asfalteerida,” ütles Sinimäe.

Santeh-Ehituse OÜ objektijuht Ermo Savi kinnitas, et ajaliselt peaksid nad tõesti jõudma tänavad uuesti mustkatte alla viia, ent samas tõdes ta, et mõnes mõttes oleks parem asfalteerimine kevade peale jätta.

“Kui tee seisaks talve läbi ilma mustkatteta, jõuaks kaevikusse pandud täide korralikult vajuda ja kevadel peale pandav asfalt saaks kindlam ja kvaliteetsem. Mitte miski ei tihenda pinnast nii hästi, kui külmumistsükli läbitegemine,” ütles Ermo Savi. “Aga eks me aruta seda veel Emajõe Veevärgi ja Palamuse vallavalitsusega ning otsusta siis, kas taastame asfaldi tänavu või tuleval aastal. Kui vajalikuks peetakse, siis teeme selle töö tänavu ära: valmidus selleks on meil olemas.”

Ermo Savi sõnul tegutseb Kaareperes praegu kaks nende firma brigaadi kokku kaheteistkümne mehega. Ööbimispaigaks on neile Kuremaa hostel. Kui Santeh-Ehituse OÜ ise on Tallinna firma, siis koostööpartneriks on neile Jõgevamaal tegutsev OÜ Moreen: nende autod veavad objektilt pinnast minema ja toovad kohale täitematerjali.

“Pinnas üldjuhul ladustatakse vastavasse paika. Leidub aga ka majaomanikke, kes soovivad seda oma krundi täitmiseks osta,” ütles Ermo Savi.

Tema sõnul on ilm senini töötegemist väga soosinud. Ka pinnas on torude paigaldamiseks hea tugev: kaeviku seinad ei varise.

“Müra ja liiklustakistusi me muidugi põhjustame, aga kohalik rahvas pole meiega sellepärast väga pahandanud,” ütles Ermo Savi. “Ka paar ootamatut veekatkestust on olnud, sest vanad pehkinud malmtorud on lihtsalt kaevikus kokku vajunud. Kinnistutorustike ümberühendamisega seotud plaanilised veekatkestused peaksid aga jääma oktoobri lõppu ja novembri algusesse. Nendest teavitame elanikke eelnevalt, pannes trepikodadesse välja vastavad teated.”

Ehkki Kaarepere vee- ja kanalisatsioonitorustiku uuendamistööd peavad lepingu järgi tehtud saama alles tuleva aasta augustiks, on Ermo Savi veendunud, et kõik vajalikud torud saavad maa sisse enne talve saabumist. Tulevaks aastaks jääb põhiliselt haljastuse taastamine.

Emajõe Veevärgi eestvõttel on Palamuse vallas ka varem mitmesuguseid vee- ja kanalisatsioonirajatisi ehitatud ja rekonstrueeritud.

“Emajõe Veevärk on meile väga hea koostööpartner. Tänu neile on Palamuse vallas ka vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind võrreldes mitme naaberomavalitsusega tunduvalt soodsam,” ütles Palamuse vallavanem Rait Persidski.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus