Kaarepere ja Õuna vahelise teelõigu remondiks kulub 57 miljonit krooni

Tartu Teedevalitsuse juhataja asetäitja Jüri Tomson rääkis, et käesoleval aastal ehitatakse uued truubid ning tõstetakse ringi kommunikatsioonid nagu side- ja elektrikaablid, -liinid jne ning alustatakse jalgtee äärde tuleva tänavavalgustuse paigaldamisega.

Järgmisel aastal paigaldatakse sõiduteele uus kate ja ehitatakse välja jalgteed Jõgeva linna poolsesse ossa ja Kaarepere asulasse.

Jalakäijate ja ratturite liiklemine ohutumaks

“Suurem jalgtee ehitus algab AS Mokter tankla juurest ja kulgeb kuni Painküla kruusatee otsani. Selle ehitamise mõte on teha liiklemine Jõgeva linna läheduses jalakäijatele ja jalgratturitele ohutumaks, ” märkis Jüri Tomson.

Remonditavale teelõigule paigaldatakse ka uued liiklusmärgid, piirded ja teised liikluskorraldusvahendid.

“Minu arusaamise järgi ei ole Õuna ? Kaarepere teelõigu taastusremondi puhul tegemist tavalise remondiga, sest tehakse korda sõidutee, ehitatakse jalgteed ja paigaldatakse ka tänavavalgustus. Tööd saavad kohalikud ettevõtjad ja ka töölised. See tõik peaks elavdama ka kohalikku majanduselu. Kui vaatasin internetist Jõgeva linna kodulehekülge, hakkas mul kurb, sest kümne aastaga on Jõgeva linnast ära läinud tuhat inimest. Ja kui statistikat uskuda, siis on Jõgeva linn kümnekonna inimese võrra väiksem kui Elva linn. Järelikult on siin kusagil midagi viltu. Võib-olla see teedeehitus midagi elavdab ja lükkab majandusprotsessid teistpidi käima, et rahvas ei läheks siit enam Tartusse ja Tallinna tööle. Sest vaevalt et ühele korralikule Euroopa riigile nagu Eesti on vaja ainult paari suurt linna,” nentis Jüri Tomson.

Kinnistuomanikelt oodatakse mõistvat suhtumist

Tartu Teedevalitsuse Jõgeva osakonna järelvalveinspektori Urmas Ilvese sõnul eeldab antud teelõigu taastusremont head koostööd teega piirneva 150 krundi omanikuga.

Jõgeva linna haldusterritooriumil puudutab taastusremont ja kõnniteede rajamine üheksat kinnistut.

Jõgeva linnavolikogu otsustas käesoleva aasta 26. augustil omandada haldusterritooriumi piires rajatava kõnnitee alune ligi 1600 ruutmeetri suurune maa-ala hinnaga 30 krooni ruutmeeter. Samas andis volikogu nõusoleku Tallinna mnt 3 kinnitu jagamisel 30 ruutmeetrist väiksema kinnistu moodustamiseks.

Alltöövõtjatena teevad objektil tööd Jõgeva firmad OÜ TAA Elekter, OÜ Siimel, AS Vooremaa Teed ja OÜ Mereleen ning Eltel Networks AS Tallinnast.

“Kui kohalikel ettevõtjatel ja ka inimestel tekib antud teelõigu taastusremondi käigus probleeme, ettepanekuid või häid mõtteid, siis nad võivad pöörduda Tartu Teedevalitsuse Jõgeva osakonna poole. Meie tegutseme ikkagi liikleja jaoks,” lisas Tartu Teedevalitsuse juhataja asetäitja Jüri Tomson.

Tartu firma Tinter Projekt OÜ alustas projekteerimisega eelmise aasta jaanuaris ja projekt kinnitati mullu 8. oktoobril.

Tartu – Jõgeva – Aravete teed peetakse Rakvere – Jõgeva – Tartu – Viljandi – Pärnu suuna üheks osaks.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus