Kaarepere hooldekodu kinnistu müüdi selle senisele rentnikule

Kaarepere kunagises koolihoones tegutseb juba neljandat aastat MTÜ Iseseisev Elu hallatav hooldekodu. Kui senini oli nimetatud MTÜ hoone rentnik, siis möödunud aasta lõpus osteti hooldekodu kinnistu Palamuse vallalt ära. Tõsi, mitmete asjaolude tõttu oleks müügileping võinud ka sõlmimata jääda.


“Soovisime kinnistu omandada sellepärast, et kartsime hooldekodu tuleviku pärast,” ütles MTÜ Iseseisev Elu juhatuse liige Maire Koppel. “Olime hirmul, et kui vald kinnistu kellelegi teisele võõrandab, hakkab uus omanik meilt üle jõu käivat renti nõudma.”

MTÜ Iseseisev Elu oli ka varem vallale ostupakkumisi teinud, ent need olid tagasi lükatud, sest pakutud ostuhind polnud atraktiivne: sellise ühekordse “rahasüsti” saamise asemel tundus vallale kasulikum igakuist renti edasi küsida.

2016. aasta sügisel avaldas MTÜ Iseseisev Elu aga taas soovi Kaarepere hooldekodu kinnistu ära osta, pakkudes selle eest 70 000 eurot. Kuna Palamuse vald oli arvanud hooldekodu kinnistu kohaliku võimu teostamiseks mittevajaliku kinnisvara hulka, mille võõrandamisega tuleks lähiajal tegelda, asutigi kinnistu müüki ette valmistama.

Palamuse vallavolikogu komisjonide esimeeste 10. novembri koosolekul leiti, et hooldekodu kinnistu on otstarbekas võõrandada otsustuskorras selle senisele rentnikule. Sellise otsuse tegemisele aitas kaasa advokaadibüroolt Antsmäe & Partnerid tellitud eksperthinnang. Selles oli öeldud, et kuna rentnik on hooldekodu hoonet olulisel määral parendanud (92 671 euro eest), siis kinnisasja kolmandale isikule võõrandades oleks rentnikul õigus see summa kohtu teel või muul viisil tagasi nõuda. See tähendas, et kui vald soovinuks kinnistu müügiga ikkagi 70 000 eurot teenida, tulnuks see võõrandada vähemalt 162 671 euro eest, ent sellise summa saamist ei peetud tõenäoliseks. Pealegi poleks pruukinud ka rentnikule parendusraha tagastamine valda advokaadibüroo arvates kohtuteest päästa.

Ettenägematu takistus

Nii valmistatigi Palamuse vallavolikogu 17. novembri istungiks ette Kaarepere hooldekodu kinnistu otsustuskorras senisele rentnikule müümist sätestava otsuse eelnõu. Ent volikogu istungi ajaks oli laekunud rahanduskomisjoni esimehe Urmas Paju vahendusel nimetatud komisjoni ettepanek panna kinnistu müüki enampakkumise teel. Rahanduskomisjoni liige Marko Õun ütles, et kui müüa kinnistu otsustuskorras, siis ei saadagi teada, kas sellele oleks leidunud ka teisi maksujõulisi ostjaid. Ehkki volikogu pidas vajalikuks menetleda rahanduskomisjoni ettepanekut kui alternatiivi varem ettevalmistatud eelnõule, jäi siiski peale seisukoht, et kinnistu tuleks võõrandada otsustuskorras MTÜle Iseseisev Elu. Müügilepingut volitati sõlmima vallavanem Rait Persidski ja lepingu sõlmimise tähtajaks seati 31. detsember 2016.

Paraku põrkus kinnistu müük ettenägematutele takistustele. Viimasel hetkel enne notari juures vastava lepingu sõlmimist ilmnes nimelt, et vald vajab kõnealuse kinnistu müügiks keskkonnaministri luba. Palamuse vald oli nimelt saanud selle kinnistu omal ajal munitsipaalomandisse sotsiaalmaana ning selle võõrandamiseks oli vaja valdkonna eest vastutava ministri otsust.

Et selle seiga tõttu tekkis oht, et lepingut ei jõuta 31. detsembriks sõlmida, valmistati Palamuse vallavolikogu 22. detsembri istungiks ette juba kehtiva müügiotsuse muutmise otsuse eelnõu. Muutus oleks käsitlenud just müügilepingu sõlmimise tähtaega, nihutades seda 30. jaanuarile 2017.

Paraku jäi tähtaeg muutmata, sest rahanduskomisjoni liige Marko Õun tõstis taas üles küsimuse, kas hooldekodu kinnistut poleks mõttekam müüa enampakkumise teel. Et lepingu sõlmimise tähtaja pikendamise pooldajaid ja vastaseid oli täpselt ühepalju (kõik volikogu liikmed ei viibinud hetkel kohal), jäi eelnõu otsusena vastu võtmata ning tekkis olukord, et kui keskkonnaministri luba viibib ja müügileping aasta lõpuks sõlmimata jääb, tuleb kogu müügiga seotud protsessi nullist alustada.

Ministri luba siiski tuli ja 28. detsembril sai leping sõlmitud.

Omamoodi tunnustus

“Mul on hea meel, et see tehing tehtud sai ja hooldekoduteenuse osutamine meie vallas jätkub,” ütles Palamuse vallavanem Rait Persidski. “Tänu sellele, et seal tegutseb hooldekodu, on ajalooliselt oluline ja arhitektuurilt väärtuslik hoone säilitatud. Vallavalitsus on MTÜga Iseseisev Elu aastaid konstruktiivset koostööd teinud ja pahandusi pole neil olnud ka muinsuskaitseametiga: Kaarepere kunagise ministeeriumikooli hoone on muinsuskaitse all. Kinnistut MTÜle Iseseisev Elu müües me tunnustasime omal moel neid selle eest, et nad ka majandussurutise aastail hoonesse investeerida julgesid ja on tulevikuski valmis sellesse objekti raha paigutama.”

“Kaalusime vahepeal ka hooldekodu Kaareperest ära kolimise varianti — juhuks, kui meil kinnistut omandada poleks õnnestunud,” ütles MTÜ Iseseisev Elu juhatuse liige Maire Koppel. “Ent parema meelega jätkame muidugi Kaareperes. Maja on meile armsaks saanud, inimesed samuti. Ja tunneme ka küla toetust.”

Maire Koppel kinnitas, et kui kinnistu oleks läinud enampakkumisele, oleks MTÜ Iseseisev Elu sellel küll osalenud, ent kas nad sellel ka edukaks oleks osutunud, pole kindel.

Kaarepere hooldekodus on praegu kaksteist töötajat ja seal elab umbes nelikümmend klienti. Alumisel korrusel, kus pakutakse tavahooldekodu teenust, on elanikke kolmekümne ringis (täpset arvu on raske öelda, sest juurdetulijaid ja lahkujaid on pidevalt), kortersüsteemis välja ehitatud teisele korrusele on aga paigutatud kaheksa erihoolekandel olevat isikut. Viimaste kohamaksumuse tasub suures osas riik (kommunaalkulud tuleb neil endal kanda). Erivajadustega inimestel on võimalus tööd teha ja mitu ümberkaudset ettevõtjat on nende tööjõudu Maire Koppeli sõnul ka kasutanud. Hooldekodusse on erivajadustega inimeste jaoks muretsetud kangasteljed. Suvel kasvatasid nad hooldekodu aias endale ka köögivilja.

“Nüüd on meil hea kindel tunne hooldekodu edasi pidada,” ütles Maire Koppel. “Tulevikus võime asutust ka laiendada, sest krundil ruumi on. Et võtsime kinnistu ostmiseks laenu, tuleb meil ka edaspidi kuus umbes niisama palju raha välja käia, kui varem rendi maksmiseks, ent laen saab ühel päeval makstud.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus