Kaaluti linnade ja maaomavalitsuste liiduga liitumist

Põltsamaa vallavanem Margus Möldri ütles, et Põltsamaa valla poole on pöördunud Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit. Vallavanema sõnul on need kaks organisatsiooni ühinemas. Ühinenud Põltsamaa valla omavalitsused on siiani olnud mõlema organisatsiooni liikmed. Põltsamaa vallale on tehtud ettepanek ühineva liidu liikmeks astuda ja valida enda esindajad loodavasse liitu.

Margus Möldri sõnul saab ta aru, et siiani toetati Põltsamaa piirkonna omavalitsuste poolt nendes liitudes osalemist, sest need olid omavalitsusi koondavateks katusorganisatsioonideks ja suutsid riigi tasandil Eesti omavalitsuste vastu võetud otsuste arvestamist mõjutada. Margus Möldri tegi ettepaneku ühisliidu tegevuses osaleda.

Erkki Keldo küsis, kas Põltsamaa valla elanike arvust sõltub Põltsamaa valda esindavate inimeste arv ühinevas üleriigilises omavalitsuste liidus ja mis saab juhul kui Põltsamaa valla elanike arv langeb alla 10 000 inimese piiri. Margus Möldri sõnul tuleb enne otsuse langetamist täiendavat infot hankida. Jaan Aiaots tundis huvi, mis saab Põltsamaa valla kuuluvusest Jõgevamaa Omavalitsuste Liitu olukorras, kus kaks Jõgevamaa kolmest omavalitsusest ei soovi maakonna omavalitsuste liitu kuuluda. Vallavanem lausus, et seda teemat on juba varem arutatud ning pöördutud ka Tartu Omavalitsuste Liidu poole. Tartu Omavalitsuste Liidult on tulnud leige vastus, millest võib järeldada, et senised Jõgevamaa omavalitsused sinna just teretulnud pole. Margus Möldri sõnul tuleb selgus luua enne, kui Põltsamaa vald mingisse järgmisesse omavalitsuste liitu otsustab astuda. Möldri sõnul on olemas veel muid liitusid, millesse kuulumise või mitte kuulumise üle tuleb tõsiselt arutleda jõudmaks selgusele, millises liidus tasub jätkata ja millisest välja astuda.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus