Ka Torma kool otsib uut direktorit

Torma vallavalitsus kuulutas välja konkursi uue koolijuhi leidmiseks, sest senine koolijuht Toomas Avasalu jäi pensionile.

Torma põhikooli direktoriks kandideerijatelt eeldatakse magistrikaraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, juhtimiskompetentsust, teadmisi nüüdisaegsest õpikäsitlusest, tahet ja oskust arvestada kogukonna vajadusi, empaatiavõimet, väga head suhtlemisoskust ja teisi koolijuhitööks vajalikke oskusi ja omadusi.

Direktori valimiseks moodustatud kuueliikmelisse komisjoni kuuluvad vallavanem Triin Pärsim, vallavolikogu esimees Ülvi Nool, vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni liige Barbara Laul, Tiina Välb kooli hoolekogust, Eda Vasenko pedagoogilisest nõukogust ning Reet Neimann õppenõukogu esindajana. Komisjoni töös osaleb vallasekretär Tiina Leeben.

“Väärika ajaloo ja pikaajaliste traditsioonidega Torma kooli juhtimine on huvitav ning arendav võimalus. Loodan, et koolijuhiks pürgijaid on võimalikult palju. Ehk on nende hulgas ka Torma kooli vilistlasi,” ütles Ülvi Nool.

“Igati oluline, et uus koolijuht näeks kooli lähemat ja kaugemat tulevikku tulevase Jõgeva valla hariduselu kontekstis ja tahaks ning oskaks veenvalt kaitsta kodukandi kooli huve. Usutavasti tuleb suhtlemisel õpilastega kasuks töö õpetajana direktoriameti kõrval,” märkis ta.

“Sarnaselt iga õppeasutusega on ka Torma kooli juhtimiseks vaja nii tugevat missioonitunnet kui visiooni. Soovin, et uus direktor jätkaks ka Jakobsoni kõnevõistluse korraldamise traditsiooni. Ka mu poeg Mart, kes võitis esimese Jakobsoni kõnevõistluse, peab väga oluliseks isamaalise ja vaimuelu rikastava sündmuse jätkumist,” märkis Jõgeva maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik.

Senine Torma põhikooli direktor Toomas Avasalu (sündinud 1953 Rakkes) on erialalt ajaloolane ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Torma kooli juhtis ta 1991. aastast. Varem töötas Avasalu Kukulinna eriinternaatkooli tööõpetuse õpetajana, ELKNÜ Jõgeva Rajoonikomitee organisatsioonilise töö osakonna juhatajana, Kuremaa sovhoostehnikumi ametiühingukomitee esimehena, Kuremaa sovhoostehnikumi direktori asetäitjana õppealal ning Vägeva eriinternaatkooli kasvatajana.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus