Ka kortermaja ümbruse saab kauniks teha

Teisipäeval Luua metsanduskoolis peetud Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäeval ning ühtlasi ka keskjuhatuse aruande-valimiskoosolekul tõdeti, et ka kortermaja ümbrus saab õueruumi korralikul planeerimisel välja näha sama kaunis kui individuaalelamu ümbrus.

 

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse tegevuse motoks käesoleval aastal  on “Ilus kortermaja kaunistab selle elanikke ja asumit”. Sama teemat käsitleti ka  nõupäeval.

Pärast maavanem Aivar Koka  ning Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba tervitusi sai sõna  ettekandeks Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppel, kes  rääkis projektist Hoovid korda”. Projekti rahastab Tallinna linn. Toetust saavad  taotleda omaosaluse olemasolul korteriühistud.  Projekti abiga  on tehtud korda mitmeid korteriühistute hoove. Sinna on  rajatud parklaid, laste mänguplatse, istutatud puid-põõsaid jne. Projekt on aidanud linna üldpilti  olulisest paremaks muuta. Loomulikult on Tallinna rahalised võimalused võrreldes teiste linnade ja maakondadega  oluliselt paremad. 

Märksõnaks koostöö

Koostööst korteriühistutega Pärnus rääkis linnaaednik Kristiina Kupper. Ettekandja rõhutas, et peale praktilise tulemi korrastatud majaümbruste näol süvenes projekti käigus korteriühistute vaheline koostöö. Paljud hoovid ongi korrastatud ühise ruumilahendusega, mis on kujunduslikult kindlasti parem kui väikesed eraldi lahendatud õueruumid. Projektiga on tegeldud kaks aastat. Kahjuks tänavu linna eelarvest rahapuudusel toetusi ei jagata.

Linnaaednik rõhutas, et tänaselgi päeval algab mõnegi suurelamu elaniku kodu korteriuksest ning ei osata väärtustada välisruumi kodu osana. Siin tuleb teha selgitustööd ja jagada teadmisi, millega linnaednik ja tema meeskond ka tegelevad.

Kortermajade osas suur töö ees 

Kortermajade ümbruse planeerimise ja  haljastamise võimalustest  rääkis Räpina Aianduskooli õppejõud Reti Randoja-Muts. Näha sai palju võimalusi  suurelamute välisruumi  funktsionaalsetest lahendustest. Enamik slaide pärines  välismaalt. See näitabki, et meil on kortermajade õueruumi planeerimisel ja kujundamisel väga palju teha.

Pärast nõupäeva viidi läbi Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse aruande-valimiskoosolek. Juhatuse esimees Arvi Altmäe andis ülevaate aastatel 2007 -2008 tehtust ning esitas visiooni järgmiseks  aruandeperioodiks. Aruande arutelu käigus leiti, et praeguses ajas ja rahaliste võimaluste juures ei peaks  enam tegelema kaunima metskonna ja kooli väljaselgitamisega eraldi. Eriti kaunima kooli selgitamise juures rõhutati ka ühenduse tagasihoidlikke teadmisi ja informatsiooni  selles küsimuses.

Valiti ka keskjuhatus järgmiseks kaheks aastaks.

Ühenduse tuntumaks ettevõtmiseks on läbi aastate olnud  konkurss Kaunis Eesti kodu”.

Päev lõppes ekskursiooniga Luua arboreetumisse.

iii

ENE ILVES, Jõgevamaa kodukaunistamise toimkonna liige

blog comments powered by Disqus