Ka Adaveres saadakse hakkama

Remonditööd on käimas ka Adavere Põhikooli ruumides, seal teeb olukorra keerulisemaks vajadus ületada mitu korda päevas ülitiheda liiklusega Tallinna-Tartu maanteed. Seni on kõik hästi hakkama saanud.

Adavere Põhikooli direktori Sirje Jõemaa sõnul alustasid nad remonti vajavast koolihoonest ümberkolimist jõulude paiku ja lõpetasid 5. jaanuariks.

Nüüd on õpilased ümber paigutatud selliselt, et 5.-9. klassi lapsed õpivad mõisahoone kaunilt remonditud ruumides ja 1.-4. klass on ümber paigutatud kunagise lasteaia ja praeguse õpilaskodu hoonesse. Ka mõisaselts on ühe oma ruumidest ajutiselt kooli kasutada andnud.

Õpilasi toitlustatakse Adavere mõisahoones. Pärast kolmandat tundi on neljakümneminutiline vaheaeg, siis tulevad mõisahoonesse sööma ka õpilaskodu majas õppivad lapsed. Teatavasti peavad nad selleks ületama Tallinna-Tartu maantee ja see toimub õpetajate valvsa pilgu all. Ka kehalise kasvatuse tunnid toimuvad koolihoone juures. Õpilaskodus õppivad lapsed saadab kehalise kasvatuse tundi nende õpetaja. Õpilaste liikumine ja seegi, milline õpetaja parasjagu laste eest vastutab, on graafikus kirjas. Direktori sõnul mõistavad nii lapsed kui õpetajad, et remont on vaja ära teha ning nurinat pole kusagilt kuulda olnud.

Hoopis murelikumaks muudab koolijuhi praegune riigi majanduslik olukord ja probleem, kas raha remonditöödeks saadakse nii palju, kui seda tarvis läheb. „Meie kooli remont kestab ju lühemat aega kui Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tänava koolimaja remont. Meil on väiksem kool ja vähem rahvast – küll me hakkame saame,” on Sirje Jõemaa optimistlik.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus