Juulal päevakangelasteks isad ja pojad

Pühapäeval, 21. juulil on Juula külaplatsile oodatud vaid mehine rahvas: toimub isade ja poegade päev.

Rahataotluse tegi Juula külavanem Eneli Kaasik Kohaliku omaalgatuse programmile kolme eri teemaga suvekooli tarvis, kuid toetust saadi seekord kahe kooli ehk kahe laagripäeva läbiviimise jaoks.

Seega toimub tuleval pühapäeval isade-poegade päev ning augustis noortepäev, emadele-tütardele korraldatakse seekord aga oma jõududega väljasõit Viimsisse. 

“Eeloleval pühapäeval on meie külamaja ja -plats tõesti vaid suurte ja väikeste meeste päralt, kõik toimub ja toimib täiesti emmevabalt,” kinnitas Eneli.

Meestel on plaanis võtta ette asju, milleks igapäevases rutiinis ja kiirustamises sageli aega jäi jää.

Küla lipu heiskamise järel mängitakse sissejuhatuseks jalgpalli. Seejärel asutakse laeva meisterdama, kusjuures materjal selle tarvis tuuakse koos metsast kohale. Asjaosalisi on ette hoiatatud, et kõigil peaksid nuga ja naaskel kui kõige vajalikumad tööriistad külaplatsile tulles kaasas olema. 

Valmib raamat

Ka lõunasöök valmistatakse ja süüakse ühisel nõul ja jõul.

Pärast sööki jätkatakse pisut rahulikuma ja paiksema nokitsemisega: koostatakse isade ja poegade raamat. Selleks on vajalikud andmed ja fotod eelnevalt külavanem Eneli kätte toimetatud, samuti oli mehepoegadel tarvis eelnevalt oma sugupuud uurida, et vanaisade, vanavanaisade ja vaarisade nimed ja sünnikohad raamatusse kirja panna.

Tegusa päeva lõpetab vestlusring lõkke ääres, kus teed juuakse ja kooki süüakse.

Kogu laagripäeva viib läbi Ardo-Heiki Ingar. Sellel praegu rahandusministeeriumis töötaval mehel on tõeliselt põnev ja sisukas elulugu. Mitmete õppeasutuste hulgas on ta lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, aga ka Eesti Riigikaitse Akadeemia, Eesti Diplomaatide Kooli ja Holistilise Teraapia Instituudi.

Ta on ise kahe poja isa ning nimetab oma CV-s hobide real rahvatantsu ja lugemise kõrval ka kasvatusteemaliste loengute pidamist. 

Olukorda saab ise muuta

Miks Juula külaseltsi eestvedajad just sellise laagri kasuks otsustasid, on kirjas Eneli Kaasiku kirjutatud projektis, mille ta Kohaliku omaalgatuse programmile esitas.

Sealt võib muu hulgas lugeda järgmist:

Pereväärtused meie tempokalt muutuvas maailmas on muutunud, seda nii maal kui linnas. Vanematel on laste jaoks vähe aega, pikk suvevaheaeg möödub arvuti ja televiisori juhendamisel. Kodulähedaste mõtestatud ajaveetmisvõimaluste puudumine õhutab laste virtuaalmaailma põgenemisele veel kaasa. Tulemuseks on üksildased, ebakindlad ja elluastumiseks nõrgad noored. Siinkohal on kogukonnal võimalik oma inimeste suhtumisi ja väärtushinnanguid mõjutada ning laste ja noorte positiivsele arengule kaasa aidata.


Meie külas ja lähipiirkonnas on palju keskmisest madalama sissetulekuga paljulapselisi peresid, kelle vanemad on terve suve tööl. Vahendid ja võimalused perega väljasõitude korraldamiseks või laste laagrisse saatmiseks puuduvad. Meid ei ole keegi õpetanud olema lapsevanemad, kasvatusmeetodid on muutunud ajas, vaimsete ja füüsiliste haiguste esinemissagedus tõuseb. Olukorda annab muuta vaid seda teadvustades, vastavat infot jagades ning õpitu ellurakendamiseks soodsat pinnast luues.”

i

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus