Juula külakoda on avatud

Tabivere valla kagupiiril asub väike Juula küla. Kuigi lähinaabriks on siin Tartu vald ning oma valla keskus jääb kaugele, tegutsevad külaelanikud aastaid aktiivselt selle nimel, et mitte vaimselt ega olmetingimuste poolest ääremaastuda. Ülemöödunud pühapäeval avati külaplatsil uhiuus külakoda.

Aastal  2003 asutati Juulal külaseltsing ja sellest saati on järjekindlalt ja aktiivselt oma kodukandi heakorra ja  elanike kodutunde tugevdamise  nimel tegutsetud. 3. jaanuaril 2004  loodi MTÜ Juula Küla Heaks, seega avati kodune-hubane palkmaja ehk külakoda täpselt ühingu 6. sünnipäeval.  

Ühine töö ja rõõmsad peod

 Külaplats väikese lehtlasarnase laululavaga oli Juulal olemas juba ammu, oma jõududega rajati aastate eest maantee äärde ka pilkupüüdev ja mugav bussiootepaviljon. Igal aastal toimuvad heakorratalgud, traditsiooniks on ühised peod, jõulude puhul korraldatakse lastele alati väljasõit mõnda põnevasse jõulu- või nõiariiki.

Ühisel nõul ja jõul ning koduvalla kaasabil on lahendatud ka nii raskeid ja olulisi küsimusi nagu külateede parandamine, elektriliinide uuendamine. Ja seda, et kõige kaunimad koduümbrused ja õitsvamad aiad on just Juula kandis, teatakse nii oma vallas kui kaugemal. Seda tõsiasja tunnistas mõne aasta eest vastava aukirjaga ka vabariigi peaminister.  

Nüüd on kõik oma! 

Mullu sügisel oli külavanem Eneli Kaasiku sõnul külaseltsis 37 täiskasvanut ja paarkümmend last ning elanikke ja seltsi liikmeid tuleb Juulale aina juurde.

Möödunud aastal  hakkas lõpuks realiseeruma aastatepikkune unistus ehitada oma külakoda. 2009. aasta algul osteti külaseltsile päriseks külaplatsi alune maa ja taotleti ehituseks PRIA-st toetust.

Taotlus sai suvel positiivse vastuse — saadi  üle 900 000 krooni.

Kümneprotsendilise omafinantseeringu katsid külaseltsi liikmed, pisut suutis aidata ka Tabivere vald. Septembris asetati hoonele pidulikult nurgakivi.  Maja ehitas OÜ Livonia Ehitus.

Tõeline kristlane ei oota, et talle abi lotovõiduna tuleks, vaid pigem läheb ise ja pakub oma abi naabrile, ütles Tartumaa praost ja EELK Tartu Pauluse koguduse vaimulik Joel Luhamets ülemöödunud pühapäeval lumevalges orus muinasjutumajakest meenutavat palkhoonet sisse õnnistades ja külarahvale jätkuvat üksteisehoidmist soovides.

Lindi külakoja ukse ees lõikasid läbi Juula külavanem Eneli Kaasik, Tabivere vallavanem Aare Aunap ja OÜ Livonia Ehitus juht Harri Liblik.  

Meistrid omast käest  

Juula ühtehoidva külarahva hulgas on mitmekülgsete oskustega inimesed omast käest võtta. Hiigeltordi, kus uue maja piltki peal, meisterdas valmis Alli Unt, 100 võileivaga sai maha Katrin Alekand ja loomulikult tõid teisedki külaelanikud head ja paremat kaasa, sest ega eestlane ju tähtsate sündmuste puhul vähema kui lookas lauaga lepi. Ka pillimehi pole ühelegi peole vaja kaugelt kutsuda. Jaan ja Mihkel Reino ning Indrik Unt sisustasid avamispeo seltskondliku osa lõõtsa-  ja kitarrimuusikaga.

Kui küla vanim elanik Salme Tallmeister oma hullutavalt lõhnava kingi — koduleiva ja -või — ning maja esimese lille üle oli andnud, pajatas ta kohvijoomise kõrvale lugusid külaelust oma noorusajal.

Praktiline meel viib edasi  

Ilmselgelt on Juula külaseltsi edu võtmeks praktiline ellusuhtumine: meelelahutuse kõrval ei unustata igapäevaprobleeme ja kui rahvas koos, on mõistlik ka asjalikumad jutuajamised maha pidada. Sestap oli kokkusaamisele kutsutud ka MTÜ Eesti Naabrivalve Jõgevamaa esindaja Indrek Randma, kes külarahvale selleteemalist infot jagas. Allkirjastati Juula naabrivalvesektori loomise leping, millega liitus 13 majapidamist.

Möödunud aastal sõlmis MTÜ Juula Küla Heaks Ragn-Sells AS-iga pakendikogumisringiga liitumise lepingu.  Kalvo Kaasik rääkis taaskasutussüsteemi vajalikkusest ja teistelgi praktilistel päevateemadel.

Juulal on palju suudetud, kuid nagu igas korralikus majapidamises, ei lõpe tööd siingi. Oma pidupäevakõnes tunnistas külavanem Eneli Kaasik, et palju muresid on veel murdmata.

“Probleeme on laste koolitee remondiga, elektriliinid küla Soitsjärve poolses osas on amortiseerunud, kõikide majapidamiste juurdepääsuteed pole iga ilmaga sõidetavad,” tõdes külavanem. Lähemal ajal lubas ta aga PRIA-sse uue rahataotluse esitada, et uuele majale oleks edaspidi võimalik osaline mansardkorrus välja ehitada,  sobiv mööbel tellida ning külaplatsi korrastada.

Eneli Kaasik tuletas ka meelde, et läinud sügisel valmis küla arengukava aastateks 2010-2015  ja et sellega on kõigil võimalik tutvuda nii tema juures kui lähemal ajal ka külaseltsi koduleheküljel.

iii

KAIE NÕLVAK

blog comments powered by Disqus