Juula küla pidas maha vanavanemate ja lapselaste olümpiamängud

Kaks aastat tagasi valminud külamaja esimene etapp ja möödunud aasta algul valmis saanud teine etapp tähendab, et maja toimib rahva kokkusaamise paigana kenasti. Üritusi korraldatakse siin sageli, möödunud nädalavahetusel peeti maha vanavanemate ja lapselaste olümpiamängud.

Juula külavanema ja MTÜ Juula Küla Heaks juhatuse esimehe Eneli Kaasiku sõnul korraldavad nad võrdlemisi palju ettevõtmisi emadele ja isadele, kuid vanaemadele-vanaisadele on neid tunduvalt vähem. Vanavanemate ja lapselaste koostöö tugevdamiseks mõeldigi välja küla olümpiamängud, kus taheti eelkõige neid põlvkondi liita. Üritusel toimis ka sõbralik laenutuspunkt, kust oli võimalik vanaema või vanaisa laenata, sest kõigil lastel ei olnud neid käepärast.

Võistlusaladeks olid osavus, taiplikkus ja loovus. Individuaalarvestuses viidi läbi moodne Juula kolmevõistlus ja sellel võisid külavanema sõnul kaasa lüüa kõik soovijad. Võisteldi Juula juurika heitmises, siili veeretamises ja Kalevipoja laudade veos.

Medalid tegi Tabiveres elav kunstnik Virgilia Soosaar ehk Viki. Ükski üritus ei saa teoks toetajateta, olümpiamänge toetasid  Kohaliku Omaalgatuse Programm, Tabivere vald, Tabivere Rahvaspordiklubi, MTÜ Eesti Naabrivalve, OÜ Vudila, Seltsing Lumeroos ja SA Jõgeva Haigla.
Juula külaselts tahab hakata lumerookimisteenust pakkuma. Kui Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) projekti heaks kiidab, siis soovib külaselts soetada endale lume lahtilükkamiseks sobiva väiketraktori ning hakata ise talvel teid lahti hoidma.

Veel tuleks külla Igavere tee äärde rajada kergliiklustee, mida mööda saaks sõita ka maastikurulluiskudega. Seda mööda saaksid lapsed turvaliselt kooli ning samas oleks inimestel ka võimalus sportimiseks. Tulevikus võiks tee ühendada Tabivere,  Elistvere ning Kaiavere. Seda teed kasutaksid väga paljud loomaparki ning mängumaale jõudmiseks.

Külavanema kinnitusel pole nende külas ühtegi inimest, kes seltsile vastu töötaks või siin midagi lõhuks. Osa inimesi ei käi küll alati üritustel ega osale seltsi tegemistes, aga kui neid kutsuda ja appi paluda, tulevad nad meelsasti. Kolmel korral on vabariigi aastapäeva puhul toimunud külavanema pidulik vastuvõtt. See korraldatakse Tabivere Vabaajakeskuses ja kutse saavad kõik külaelanikud.

Juula külal on oma laul ja  olemas ka küla vaim.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus